“Niet langer wachten met bestrijding trips in uien.” | Syngenta Nederland

You are here

“Niet langer wachten met bestrijding trips in uien.”

Akkerbouwzaden
23.06.2020
Onze uien-experst

In meerdere regio’s is al trips aangetroffen in uien en soms ook al bestreden. Ook in de minder goed ontwikkelde gewassen is nu alertheid geboden.

Als je het laat lopen kan het je zo je halve opbrengst kosten.

“Het is dit jaar heel lastig om een eenduidig verhaal te houden”, zegt Kees Jacobs van Syngenta Seeds. “We zien extreme verschillen in gewasontwikkeling. In Zeeland zijn de uien vaak nog maar een centimeter of 10 en hebben 2 a 3 pijpjes. In de Veenkolonien zijn ze minstens 20 cm en hebben al 5 tot 6 pijpen.” Jacobs ziet en hoort in de praktijk dat de trips al op meerdere plekken is waargenomen. “Er zijn meldingen uit het Zuidwesten en uit Flevoland. In de goed ontwikkelde gewassen is de kans groot dat je al trips vindt. Maar ook de minder goed ontwikkelde gewassen moet je echt goed gaan inspecteren. Veel uienpercelen hebben de afgelopen periode stress gehad door de droogte. En een uiengewas met stress is vatbaarder voor trips. Dus ook in een klein gewas kun je trips aantreffen.”

Populatie-opbouw voorkomen

Dat er inmiddels in veel regio’s flinke hoeveelheden neerslag zijn gevallen, doet niets af aan het advies van de crop advisor om bij een vondst van trips een bestrijding uit te voeren. “Vroeger was het verhaal dat trips wegspoelt bij regen, maar dat is een fabeltje. Het is bij trips juist cruciaal dat je populatie-opbouw voorkomt. De trips had vroeger maximaal 3 generaties maar tegenwoordig zijn het er vaak al 4. Door de hogere temperaturen verschijnen ze eerder in het voorjaar. En de vermeerdering gaat ook sneller bij de warme zomers van de afgelopen jaren.”

Selectief middel spuiten

Jacobs verwacht dat een bespuiting tegen trips op veel plaatsen nodig zal zijn. “We krijgen vanaf volgende week weer hogere temperaturen, dus de trips zal zich sneller vermenigvuldigen. En de systemische selectieve insecticiden die wij adviseren, hebben een week nodig voor opname en verspreiding door de plant.” Dat er bij een bespuiting in een klein gewas relatief veel middel op de grond terecht komt, is volgens Jacobs geen reden om niet te spuiten. “Als je de trips z’n gang laat gaan, kan het je zo je halve opbrengst kosten. Die systemische middelen zijn inderdaad vrij prijzig maar opbrengstderving door trips kost meestal meer. Wel kun je in een klein gewas overwegen om de dosering te verlagen en desgewenst het interval te verkorten”.

Natuurlijke vijanden

Jacobs ziet dat diverse partijen bezig zijn met experimenten om de omstandigheden voor de natuurlijke vijanden van trips te verbeteren. “Niet alleen gewasbeschermingsfirma’s, ook telers zijn er al mee bezig. Ze zaaien stroken in met specifieke bloemsoorten die aantrekkelijk zijn voor de natuurlijke vijanden. De optimale aanpak is volgens mij nog niet gevonden maar het is zeker de moeite waard om deze ontwikkeling te volgen.”

Jacobs besluit met een goed bedoelde waarschuwing: “De trips is langzamerhand een landelijk probleem. Tot een jaar of drie geleden was het een Zeeuws probleem. Daarna verschenen ze ook in Zuidelijk-Flevoland en vorig jaar was de Noordoostpolder aan de beurt. Elke uienteler doet er goed aan om z’n gewas te inspecteren op dit schadelijke insect.”