Opbrengst maïs mogelijk dit jaar nog belangrijker criterium?

Akkerbouwzaden
Opbrengst maïs mogelijk dit jaar nog belangrijker criterium?

We zien in het veld dat er nog veel maïs gezaaid moet worden door het late voorjaar wat nu lijkt te beginnen. Normaal gezien is in het zuiden van Nederland al circa 75% van de maïs gezaaid. Dit jaar zal dit nog geen 15% zijn. We missen daardoor groeidagen in maïs. Daarnaast zien we landelijk ook een dalende trend in het maïsareaal, met name door het nieuwe GLB-beleid en het vernieuwde actieprogramma nitraatrichtlijn.

Impact minder gezaaide maïs op beschikbaarheid en prijzen snij- en/of korrelmaïs

De eerste schattingen geven aan dat er misschien wel 15% minder maïs wordt gezaaid ten opzichte van het jaar 2022. Dit kan een behoorlijke impact hebben op beschikbaarheid en prijzen van snij- en/of korrelmaïs.
Vergeet daarom in uw rassenkeuze het criterium “opbrengst” zeker niet. Wanneer u nog maïszaad moet bestellen of het voor bepaalde gewassen te laat is om te zaaien, overweeg dan één van onderstaande rassen.

Gezonde toprassen met de hoogste VEM en DS-opbrengsten

We hebben meerdere absolute toprassen met de hoogste (VEM en DS) opbrengsten, gezonde planten (builen- en kopbrandtolerant) en oogsflexibiliteit (stay green). Wel is het aan te bevelen om onderzaai toe te passen om geen risico’s te lopen met de oogstdatum.

Een vijftal toppers uit het vroege en middenvroege segment:

Of ga naar de overzichtspagina van al onze maïsrassen voor dit seizoen.