ASA cursusdag 2: van onbegrip naar begrip inzet gewasbeschermingsmiddelen | Syngenta Nederland

You are here

ASA cursusdag 2: van onbegrip naar begrip inzet gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen
17.12.2018
Waarom spuiten in de landbouw

Hebben we het over spuiten, dan weet eenieder in de sector waar we het over hebben. Kortom: je spreekt dezelfde taal. Echter, hoe kijken omstanders van buiten de sector naar het begrip spuiten?

Landbouwgif, milieuvervuiling en bijensterfte zijn voorbeelden van de argumenten die men aanneemt als het om gewasbeschermingsmiddelen gaat. Dit laatste woord is gelijk het weerwoord op het verwijt: "Het is geen gif, maar gewasbescherming." Hoe ga je als ondernemer om met mensen die zulke argumenten gebruiken in een discussie? Dat is het onderwerp van de tweede bijeenkomst van de Agricultural Sprayer Acadamy (ASA): communicatie met de maatschappij. De Agricultural Sprayer Academy is een initiatief van Boerenbusiness, Syngenta en  Bayer Crop Science.

Deze training werd door Dirk Jan Verdoorn van Verdoorn Bedrijfstrainers gegeven en was gebaseerd op casussen die werden aangeleverd door de deelnemers. De casussen hadden betrekking op situaties waarin zij zelf moesten communiceren, verantwoorden of discussiëren met de maatschappij. Met behulp van een acteur werden er bepaalde situaties nagespeeld en konden de deelnemers oefenen hoe ze communicatief te werk kunnen gaan. Met behulp van een acteur werden er bepaalde situaties nagespeeld.

Onbegrip
Een van de voorbeelden had betrekking op het spuiten van een zeedijk. Een voorbijganger plaatste een foto op social media met de vraag wat er gebeurde. Vervolgens reageerden diverse personen en ontstond er flink wat ophef. Er heerst dus onbegrip over het feit dat een dijk gespoten moeten worden tegen onkruid. Wat wordt er gespoten? Is dat wel goed voor het milieu? Dat zijn vragen vanuit de maatschappij.

Mocht een voorbijganger op je af komen om een vraag te stellen, dan is het belangrijk te achterhalen waarom er onbegrip heerst. Is dat duidelijk voor de spuitmachinist, dan kan er gericht antwoord op worden gegeven. "Door tegenvragen te stellen, kom je op een moment in de gelegenheid de situatie uit te leggen", vertelt Verdoorn. Mocht er inderdaad onbegrip zijn over de veiligheid, dan kan uitgelegd worden waarom een dijk beschermd moet worden tegen onkruiden.   

Niet in de verdediging
Wanneer iemand naar je toe komt als je aan het spuiten bent, ervaren de deelnemers dat regelmatig als een moment waarop ze zich veelal moeten verdedigen. Het is dan belangrijk dat je juist dan een neutrale houding aanneemt. Deze houding staat gelijk aan een luisterende houding.

"Door niet gelijk een mening over deze persoon in te nemen, kan je door tegenvragen achterhalen wat de argumenten zijn. Op deze manier voelt de ander zich serieus genomen. Als je gelijk een tegenargument geeft, dan betekent het dat je niet goed luistert", aldus Verdoorn.

Communicatiedoel
Je zou graag willen delen met de maatschappij dat je bezig bent met gewasbescherming. Hierdoor ben je in staat goed en gezond voedsel te produceren. Dat zou het belangrijkste communicatiedoel moeten zijn. "Wat kan de maatschappij daar op tegen hebben?" Verdoorn vervolgt: "Geloof in de boodschap die je aanneemt en vertel het, hierdoor kan je de discussie voor zijn."

Het gezamenlijk bespreken van de casussen was een goede methode om de communicatievaardigheden te verbeteren. De training was een goede opfrisser om in het vervolg de maatschappij beter te woord te kunnen staan.

Vervolg
De volgende bijeenkomst gaat over de digitalisering van de landbouw. De toepassing van precisietechniek bij gewasbescherming zal hier met name aan bod komen.

Wil je het gehele programma bekijken? Kijk dan op: www.gezondtelen.nl. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van de ASA? Schrijf je dan hier in voor de ASA-nieuwsbrief.