Reactie op Brits onderzoek naar neonicotinoïden en wilde bijen | Syngenta Nederland

You are here

Reactie op Brits onderzoek naar neonicotinoïden en wilde bijen

Gewasbescherming
18.08.2016

Op 17 augustus publiceerden Britse onderzoekers een studie naar het effect van neonicotinoïden op wilde bijen. Verschillende media hebben hierover bericht.

In deze studie wordt een correlatie beschreven tussen het toegenomen gebruik van neonicotinoïden (groep gewasbeschermingsmiddelen tegen insecten) in de afgelopen 20 jaar en het teruglopen van wilde bijenpopulaties. Dit onderzoek bewijst niet dat neonicotinoïden hiervan de oorzaak zijn. Een correlatie betekent namelijk niet automatisch dat er een oorzakelijk verband is. De onderzoekers geven zelf ook aan dat er vele andere primaire oorzaken zijn, zoals leefomgeving en beschikbaarheid van voedsel. Op het aanpakken van deze oorzaken zou meer nadruk moeten liggen.

Het onderzoek is gebaseerd op gewasbeschermingsdata die is verzameld tot aan 2010. Door dit jaar als eindpunt te markeren, wordt in het onderzoek voornamelijk rekening gehouden met slechts één neonicotinoïden actieve stof. De conclusies die worden getrokken doen echter voorkomen alsof de correlatie geldt voor alle neonicotinoïden die in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt. Additionele data was beschikbaar voor de onderzoekers. Waarom deze data niet is gebruikt, is onduidelijk. De getrokken conclusies zijn daarmee onvolledig en mogelijk misleidend.

Dit onderzoek betreft bijenpopulaties in Engeland, niet in Nederland. Zowel in Engeland als Nederland staan bepaalde soorten onder druk, terwijl het met andere soorten goed gaat. De belangrijkste oorzaken zijn veelal leefomgeving en voedsel. Zo richt het Engelse onderzoek zich op bijenpopulaties in koolzaad, een gewas wat in Nederland nauwelijks geteeld wordt.

Syngenta onderschrijft het belang van het beschermen van bestuivende insecten en zet zich actief in voor de verbetering van bijenpopulaties door onder andere het stimuleren van diversiteit met bloeiende akkerranden die helpen voorzien in voldoende voedsel voor bestuivers.