You are here

Technische kennisdag voor de adviseurs

Algemeen
31.05.2018
Kennisdag

Syngenta organiseert regelmatig technische kennisdagen voor adviseurs (in opleiding) van de distributie. Deze kennisdagen worden op verschillende dagdelen gegeven. Op deze dagdelen komen verschillende onderwerpen aan bod. Onderwerpen die besproken worden zijn o.a:

  • De werking van Herbiciden uit de verschillende chemische groepen;
  • waar berust de selectiviteit op;
  • Duurzaam gebruik gewasbescherming in het belang/behoud van ons middelenpakket;
  • Spuittechniek;
  • De mogelijkheden van reinigen van de spuit tot het uiteindelijk vernietigen van restvloeistof door middel van een Heliosec.

Er passeren verschillende onderwerpen op een dagdeel waar veel tijd is voor veel achtergrond informatie. De training wordt in kleine groepjes gegeven, waardoor er veel ruimte is voor het stellen van vragen.

Afgelopen week was er weer een kennissessie. Een belangrijk onderwerp was onkruidherkenning. Hiervoor waren verschillende onkruidsoorten ingezaaid, zodat we in de “praktijk” onkruiden kunnen tonen en herkennen.

We willen doormiddel van deze kennissessies onze kennis delen, zodat gewasbescherming goed en verantwoord plaatsvindt met minimale belasting voor het milieu.