Driftbeperking Karate Zeon en Ninja

Gewasbescherming
1132x637_bnl_spraying_on_field_.jpg

De werkzame stof lambda-cyhalothrin, onderdeel van KARATE® Zeon en NINJA®, kan al in zeer geringe concentraties schadelijk zijn voor waterleven. Het vinden van deze stof in oppervlaktewater kan grote gevolgen hebben voor de toelating van deze middelen en mogelijk tot een verbod leiden. Wij vragen u daarom nadrukkelijk zeer zorgvuldig met deze middelen om te gaan als het gaat om mogelijk emissie naar oppervlaktewater. 

  • Pas deze beide producten uitsluitend toe met een DRT 90 techiek (bv 90% driftreducerende doppen)
  • Spuit niet indien de wind ongunstig staat, dus richting oppervlaktewater
  • Ga zeer zorgvuldig om met resten spuitvloeistof, lege verpakkingen en het vullen van de spuit

Samengevat: 
voorkom te allen tijde dat oppervlaktewater verontreinigd kan worden met Karate Zeon of Ninja, want zelfs zeer geringe hoeveelheden drift of verontreiniging kunnen voor het behoud van deze beide middelen verstrekkende negatieve gevolgen hebben.