Fruitmot, wordt dit weer een belangrijke plaag? | Syngenta Nederland

You are here

Fruitmot, wordt dit weer een belangrijke plaag?

Gewasbescherming
03.06.2019
Fruitmot

Fruitmot

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord of gezien, lijkt het dat we dit jaar met een grotere en vroegere vlucht van de fruitmot te maken hebben dan dat we gewend zijn. Ook lijkt het vanwege de vroege bloei en het tot nu toe warme weer, dat we voor 1 september aan het plukken zijn. Dit maakt dat we goed moeten kijken naar de te volgen fruitmot strategie.

Strategie afgelopen jaren

De meeste telers en misschien u ook, zijn gewend om te starten met chlorantraniliprole. Chlorantraniliprole wordt vaak twee maal achter elkaar toegepast of soms zelfs maar 1 keer. Dit is dan gelijk ook de strategie voor het hele seizoen. 
Afgelopen jaren leek het dat deze strategie afdoende werkte en werd er bij de oogst geen noemenswaardige schade waargenomen. Maar afgelopen seizoen is deze strategie niet bij iedereen succesvol geweest. Dit verklaart voor een gedeelte ook de hogere vangsten van dit jaar. Wanneer de bestrijding van de 1e generatie niet afdoende is, verhoogt dit de druk bij een eventuele 2e generatie. Ook gezien de vroege vangsten is er dit jaar weer een grote kans op een 2e generatie.

De Denkfout:

Affirm® wordt de laatste jaren apart gehouden voor de 2e generatie, mede vanwege zijn korte residutermijn, immers Affirm is na 3 dagen niet meer terug te vinden als residu. Ook heerst de gedachte dat Affirm zeer onveilig is voor nuttigen. Vandaar hieronder een korte uiteenzetting van de waarheden en onwaarheden van Affirm.

Resistentie van fruitmot

Sinds 2012 zetten we als sector volop (solo) chlorantraniliprole in voor de bestrijding van fruitmot. De laatste jaren vertrouwen we er als fruitsector soms blind op. Net zoals bij schimmels, moeten er ook bij insecten gewisseld worden tussen verschillende actieve stoffen. Juist voor het resistentiemanagement. Het zou erg zonde zijn om een goed middel kwijt te raken door verkeerd gebruik. Zoals u ook weet komen er niet veel nieuwe insecticiden bij. Daarnaast verwachten we de komende jaren nieuwe kever-middelen uit dezelfde groep van chlorantraniliprole. Ook om daarvan de 100% werking te behouden, zullen we nu al moeten afwisselen. Affirm is een unieke stof in vergelijk met chlorantraniliprole en daarom perfect geschikt als afwisselpartner in het resistentie management.

Breed, maar niet te breed

Affirm heeft een brede werking tegen rupsen en rupsachtigen zoals bladrollers en mineerders. Daarnaast heeft het ook een snelle en lange werking. Affirm heeft een werking van 14 dagen en direct na opname zal de vraat stoppen(zie film). Bijvoorbeeld met virus zal de vraat nog even doorgaan, waardoor er toch enige schade (zoals verruwing) aan uw vruchten zullen ontstaan. Helaas accepteert de markt zulke schade niet meer.
Maar Affirm is niet te breed, de gedachte heerst dat Affirm de balans uit uw percelen haalt. Affirm heeft inderdaad een nevenwerking op nuttigen, maar enkel wanneer deze direct geraakt worden of wanneer het nuttig insect met de niet opgedroogde spuitvloeistof in aanraking komt.
Omdat we als Syngenta het belang en noodzaak van IPM zien, hebben we een aantal proeven laten uitvoeren met betrekking op balansbehoud in de boomgaard.

Zie de video onderaaan!

Oorwormen

Het onderzoekscentrum in East-Malling (Groot Brittanie) heeft met (Nederlandse) praktijkdoseringen 2 bespuitingen uitgevoerd met een week interval. Een week na de laatste bespuitingen is gekeken hoeveel oorwormen er in de schuilplekken aanwezig waren. Bij de Affirm behandelingen is er geen afname van oorwormen te zien. Het lijkt zelfs dat sommige middelen die als veilig beschouwd worden, wel een effect hebben.
 

Grafiek Effect van GB< op oorwormen

Roofmijten

Ook bij PPO Randwijk is onderzoek naar het effect op nuttigen verricht. Hier is Decis (wat niet meer is toegelaten) als vergelijk genomen, we weten immers dat deze schadelijk is. Er is gekeken naar het effect van de middelen op 12 en 15 dagen na de behandeling. Ook hier is te zien, dat het effect verwaarloosbaar is.

Grafiek Selectiviteit roofmijt

Roofwantsen

Van alle neveneffecten van Affirm is het effect op de roofwantsen het meest besproken. In Italië heeft Affirm een onmisbare positie en wordt hij standaard twee maal in het schema opgenomen, samen met chlorantraniliprole. Ook in Italië is er een serieuze perenteelt met de perenbladvlo als één van de belangrijkste plagen. Daarom is ook hier onderzoek gedaan naar het effect van Affirm op de roofwants. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Bologna. Hier is bij gebruik van Affirm een effect op de roofwants te zien. Maar Affirm is ook een zusje van Vertimec, dit verklaart ook het effect op de perenbladvlo. Omdat Affirm beide populaties een tik geeft, ziet u dat de onderlinge verhouding niet verandert. Het belangrijkste is dat bij gebruik van Affirm u niet het evenwicht uit uw perceel haalt!

Grafiek Veiligheid voor roofwantsen
 
Residu

De laatste jaren worden het aantal werkzame stoffen en de som van de MRL’s en ARfD’s steeds belangrijker. De middelen die we er als sector bij hebben gekregen hebben over het algemeen ook een lange 0-residutermijn. Daar komt nog bij dat Kaliumfosfiet als extra werkzame stof gerekend kan worden. Gezien dat we een vroege oogst krijgen is het risicovol (en onverstandig?) om de 2e behandeling chlorantraniliprole toe te passen, ook met de kans op meetbaar residu. Zeker gezien resistentiemanagement en de korte residutermijn is het advies om de 2e toepassing chlorantraniliprole te vervangen door Affirm.

Advies

Vanwege: 
-    Geen kans op residu bij de oogst
-    Veilig voor nuttigen
-    Resistentie management

  • Affirm:  3kg/ha

Groeischema met Affirm

Roest

Het is vroeger als anders, maar de eerste roest wordt al waargenomen. Let hierop bij hoge druk kan de assimilatie afnemen wat vruchtmaat en dus ook kilo’s kost. Het ziet ernaar uit dat het een vol jaar wordt, het zou zonde zijn als u niet mee kunt met de maat vanwege een relatief simpele schimmel.

Topaz heeft een curatieve werking op roest, dus u kunt bij een lichte druk (paar blaadjes) de situatie aanzien. Wanneer de druk hoog is en er makkelijk roest is te vinden, dan overgaan tot een gewasbehandeling. Tevens heeft Topaz een zeer goede werking op meeldauw, dus u slaat dan 2 vliegen in 1 klap. 
Bij (historische) druk, behandel met Topaz
    Topaz        -0,25l/ha

Om deze content te kunnen zien moet u de Marketing Cookies inschakelen.