Leg de juiste basis voor een kwaliteitsaardappel | Syngenta Nederland

You are here

Leg de juiste basis voor een kwaliteitsaardappel

Gewasbescherming
01.03.2022

In de laatste nieuwsberichten hebben we u over de gevolgen van  Rhizoctonia solani, zwarte spikkel en zilverschurft geïnformeerd. Alles ziekten die de kwaliteit verlagen. Een belangrijke stap in het telen van hoogwaardig pootgoed en consumptieaardappelen hebt u zelf in handen. Lees de onderstaande informatie nog eens grondig door en maak de juiste keuze.

Ons advies, op basis van onderzoek maar ook uit jarenlange praktijkervaringen is:
Amistar toepassen als rijenbehandeling via spuitapparatuur op de pootmachine.
Dosering: 3,0 l/ha
Mengen met Ammoniumpolyfosfaat is mogelijk, maar de hoeveelheid APP mag niet meer zijn dan 33% van de totale spuitvloeistof

Rhizoctonia solani

Rhizoctonia solani kan overwinteren als sclerotiën of mycelium in zowel de grond als op gewasresten en kan daarmee dus lang aanwezig blijven op een besmet perceel. Belangrijke teeltmaatregelen zijn onder ander de teeltrotatie, het voorkiemen van het uitgangsmateriaal en niet te vroeg poten zodat de aardappelen snel kunnen doorgroeien en niet gehinderd worden door kou. Ook is de conditie van de bodem en bemesting een belangrijke factor die mee kan spelen. Verder is schoon uitgangsmateriaal erg van belang en kan een rijenbehandeling met AMISTAR® voorkomen dat de dochterknollen geïnfecteerd worden.
Rhizoctonia IndexAfgelopen jaar is AMISTAR® weer uitgebreid getest in diverse proeven en in de praktijk veelvuldig toegepast. In 2021 is in Westernieland (Gr.) een strokenproef aangelegd in  meerdere herhalingen in het ras Agria. Hier werd nogmaals bevestigd dat met een rijenbehandeling van 3,0 l/ha AMISTAR de beste resultaten worden behaald.

 

Zilverschurft

Zilverschurft is in toenemende mate een kwaliteitsprobleem in zowel pootaardappelen als tafelaardappelen. Besmette moederknollen kunnen de dochterknollen besmetten. Amistar heeft een goede nevenwerking tegen zilverschurft. De rijentoepassing tijdens het poten zorgt ervoor dat de sporen van zilverschurft niet op de dochterknollen terechtkomen.
Onderstaande foto’s van een proef, uitgevoerd op PPO Westmaas, laten duidelijk het resultaat op zilverschurft van een grondbehandeling met Amistar zien.

Zwarte spikkel

Zwarte spikkel (Colletrotrichum coccodes) is een grondgebonden ziekte die tijdens de teelt de knollen kan infecteren. De schimmel ontwikkelt zich in eerste instantie tijdens de veldperiode. Een aantasting van zwarte spikkel kan zich uitbreiden, niet alleen op het veld, maar ook tijdens de bewaring.
Een petrischalentoets, uitgevoerd door WUR, laat duidelijk zien dat Amistar, zelfs in de laagste dosering, nauwelijks schimmelgroei geeft, dus een goede werking heeft. Dit, terwijl bij referentie zelfs in de hoogste dosering de schimmel nauwelijks geremd wordt in zijn groei. We zien de laatste jaren dat, wanneer producten die geen azoxystrobine bevatten worden toegepast, de problemen rondom zwarte spikkel toenemen.

Lakschurft

De Rhizoctonia-schimmel komt in de grond voor en kan gedurende de teelt de dochterknollen besmetten. Het is daarom essentieel een sterk en breedwerkend middel te kiezen om de knollen te beschermen.Te veel lakschurft op de knollen betekent voor een teler veel extra arbeid en minder leverbaar pootgoed.
Onderstaande foto's geven een duidelijk beeld van de kracht van Amistar: een blanke knol