Leg de juiste basis voor een kwaliteitsaardappel | Syngenta Nederland

You are here

Leg de juiste basis voor een kwaliteitsaardappel

Gewasbescherming
16.03.2021

In de laatste nieuwsberichten hebben we u over de gevolgen van 
Rhizoctonia solani in de teelt van pootaardappelen geïnformeerd, maar ook over de ziektes zwarte spikkel en zilverschurft die eveneens een verlaging van kwaliteit geven.
Een belangrijke stap in het telen van hoogwaardig pootgoed en consumptieaardappelen hebt u zelf in handen. Lees de onderstaande informatie nog eens grondig door en maak de juiste keuze.

Ons advies, op basis van onderzoek maar ook uit jarenlange praktijkervaringen is:
Amistar toepassen als rijenbehandeling via spuitapparatuur op de pootmachine.
Dosering: 3,0 l/ha
Mengen met Ammoniumpolyfosfaat is mogelijk, maar de hoeveelheid APP mag niet meer zijn dan 33% van de totale spuitvloeistof

Zilverschurft

Zilverschurft is in toenemende mate een kwaliteitsprobleem in zowel pootaardappelen als tafelaardappelen. Besmette moederknollen kunnen de dochterknollen besmetten. Amistar heeft een goede nevenwerking tegen zilverschurft. De rijentoepassing tijdens het poten zorgt ervoor dat de sporen van zilverschurft niet op de dochterknollen terechtkomen.
Onderstaande foto’s van een proef, uitgevoerd op PPO Westmaas, laten duidelijk het resultaat op zilverschurft van een grondbehandeling met Amistar zien.

Zwarte spikkel

Zwarte spikkel (Colletrotrichum coccodes) is een grondgebonden ziekte die tijdens de teelt de knollen kan infecteren. De schimmel ontwikkelt zich in eerste instantie tijdens de veldperiode. Een aantasting van zwarte spikkel kan zich uitbreiden, niet alleen op het veld, maar ook tijdens de bewaring.
Een petrischalentoets, uitgevoerd door WUR, laat duidelijk zien dat Amistar, zelfs in de laagste dosering, nauwelijks schimmelgroei geeft, dus een goede werking heeft. Dit, terwijl bij referentie zelfs in de hoogste dosering de schimmel nauwelijks geremd wordt in zijn groei. We zien de laatste jaren dat, wanneer producten die geen azoxystrobine bevatten worden toegepast, de problemen rondom zwarte spikkel toenemen.

Lakschurft

De Rhizoctonia-schimmel komt in de grond voor en kan gedurende de teelt de dochterknollen besmetten. Het is daarom essentieel een sterk en breedwerkend middel te kiezen om de knollen te beschermen.Te veel lakschurft op de knollen betekent voor een teler veel extra arbeid en minder leverbaar pootgoed.
Onderstaande foto's geven een duidelijk beeld van de kracht van Amistar: een blanke knol