Maïs: Actueel advies onkruidbestrijding

Gewasbescherming
aardappelopslag en gladvingergras aanpakken

We hebben u de afgelopen weken met diverse nieuwsberichten geïnformeerd welke gevolgen aardappelopslag, ooievaarsbek en gladvingergras voor uw percelen kunnen hebben.
Alle mais is gezaaid en de vroegst gezaaide mais staat al in het 1-2 blad stadium. Het is duidelijk te zien dat de onkruiddruk toeneemt,  vooral aardappelopslag en gladvingergras maken de velden soms al helemaal groen. Hoe pakt u de bestrijding aan in zo’n geval?
Gladvingergras moet “vroeg-vroeg-vroeg” worden bestreden, omdat in een later stadium de gladvingergrasbestrijding niet meer mogelijk is. De dosering van Calaris® mag hierbij nooit onder 1 ltr/ha liggen. Beter zou zijn om de dosering van Calaris iets te verhogen tot max 1,5 ltr/ha. Om gladvingergras zo goed mogelijk te bestrijden moet er ook Frontier Optima* 1 l/ha worden toegevoegd. Dit kan niet wanneer u onderzaai van gras uitvoert, kies daarom in deze situaties voor zaai van het vanggewas na de oogst van de maïs. 
Aardappelopslag wordt bestreden door mesotrione, één van de werkzame stoffen in Calaris. Aardappelopslag komt nooit allemaal tegelijk boven. Omdat de knollen op verschillende diepten in de grond liggen, zult u vlak voor het sluiten van het gewas moeten kijken of nog een tweede bespuiting tegen aardappelopslag nodig is. Dit kan met Callisto® in een dosering van maximaal 1 ltr/ha.