Roest ligt nog steeds op de loer

Gewasbescherming
1132x637 roest in chrysant

Na enkele maanden van erg donker maar vooral ook vochtig weer, is het gevaar van een roest aantasting nog niet geweken. De zon laat zich al wel wat vaker zien, maar zolang er niet volop gelucht kan worden, blijft de luchtvochtigheid in de kas en het gewas nog steeds erg hoog. Ook gaan veel bedrijven de komende tijd stomen, waardoor het sowieso al vochtiger blijft. Zijn er dan al roest sporen in de kas aanwezig, dan is een nieuwe aantasting snel gevormd en kan er voorlopig nog niet gestopt worden met de aanpak van roest.

Roest dient in een zo vroeg mogelijk stadium in de kiem gesmoord te worden. Dit kan in de chrysanten door preventief te starten met Inssimo vanaf 7-10 dagen na planten. Het duurt altijd een paar dagen na de toepassing voordat het natuurlijke afweermechanisme volledig geactiveerd is. Ook kost het aanzetten van de natuurlijke afweer wat energie van de plant. Om deze reden adviseren wij in de chrysanten om Inssimo pas 7-10 dagen na het planten in te zetten. De plant is dan goed beworteld en heeft dan alle energie om zijn natuurlijke verdediging volledig aan te zetten. Het is belangrijk om de toepassing van Inssimo na ongeveer 7 dagen te herhalen om de weerstand op hoog niveau te houden. In chrysant mag Inssimo drie keer per teelt worden toegepast.  

Mocht roest zich toch gaan ontwikkelen, adviseren wij om meteen bij de eerste stipjes in te grijpen met Alibi Flora of Ortiva. Beide producten bevatten de werkzame stof azoxystrobin en deze werkzame stof heeft een hele sterke werking op roest. Daarnaast bevat Alibi Flora ook nog de werkzame stof difenoconazool en deze heeft ook een goede roest werking. Als je het advies in een schema zet, ziet dat er als volgt uit:

Schema Inssimo

Wil je meer informatie over roest? Kijk dan eens op ons Expert Center.

Expert Center NL Banner