Roest in tarwe: Ervaringen uit 2020 bepalend voor aanpak in 2021 | Syngenta Nederland

You are here

Roest in tarwe: Ervaringen uit 2020 bepalend voor aanpak in 2021

Gewasbescherming
14.12.2020

" Afgelopen jaren zien we in tarwe steeds meer en grotere problemen met gele roest. Ook bruine roest kan de kop opsteken. Rassen die tot heden minder gevoelig waren voor een aantasting door gele roest, worden nu soms massaal aangetast."

constateert Hans Buikema, Crop Advisor bij Syngenta. De toenemende problemen zijn vooral te wijten aan het ontstaan van nieuwe agressievere fysio’s, die in rap tempo rasresistenties doorbreken. Zo is bijvoorbeeld het populaire ras Benchmark recent van het toneel verdwenen. Naast de agressieve fysio’s speelt ook het warmere en drogere klimaat een rol. Als bijkomend gevolg hiervan zien we steeds minder Septoria problemen. Als het gaat om de keuze in graanfungiciden, dan is de conclusie duidelijk. Alle fungiciden werken breed, tegen roest, Septoria en andere ziekten. Als het gaat om de juiste keuze, dan moeten de sterkste middelen tegen gele en bruine roest vooraan in de rij staan.

Veldproeven
Het is een algemeen gegeven dat de laatste jaren steeds meer gewasbeschermingsmiddelen wegvallen. Niet alleen (graan)fungiciden, maar ook van insecticiden en herbiciden zijn toelatingen vervallen. In de graanteelt valt in 2021 de veelgebruikte actieve stof epoxyconazool weg, een triazool die – in combinatie met andere stoffen – een redelijke roestwerking had.
In een veldproef, uitgevoerd in Uithuizermeeden door het SPNA, is gekeken wat voor 2021 de mogelijkheden zijn zonder epoxyconazool bevattende middelen. Hierin is gewerkt met bestaande producten, maar ook is de recent toegelaten nieuwe triazool op basis van Revysol opgenomen. Er zijn in dit praktijkveld schema’s getest met diverse middelen op T1 en T2. De resultaten die u hieronder ziet, zijn enerzijds opmerkelijk en anderzijds een bevestiging van ervaringen van de afgelopen jaren. Opmerkelijk is dat niet alle vernieuwingen verbeteringen zijn. Wat wel wordt bevestigd is dat wederom de stof Solatenol (samen met de triazool prothioconazool vormt deze het middel Elatus
®Era) zeer sterk presteert en dat alle objecten waarin dit middel ligt de hoogste opbrengst geven, zeker als gekozen wordt voor een toepassing in het vlagbladstadium.
gele roest tarweConclusie: 
Gele roest geeft een zeer forse opbrengstdaling. In het onbehandelde object is dit slechts 5,8 ton/ha
Ingezet op T1 geeft Elatus Era een sterke werking met een oogst van 10,5 ton/ha
Het hoogste rendement (gemiddelde oogst 10,9 ton/ha) wordt verkregen bij een bespuiting in het vlagblad.

Zekerheid en gebruiksgemak

  • Op basis van de zeer brede praktijkervaring van de afgelopen jaren en de meest recente proefresultaten, is het advies voor 2021, altijd te kiezen voor een toepassing van Elatus Era in de granen.
  • Inzet van Elatus Era op T1 geeft al mooie resultaten. De voorkeur is Elatus Era in te zetten in de vlagbladbespuiting, om het vlagblad langdurig gezond, dus ziektevrij, te houden voor een maximale opbrengst.
  • Ook als het gaat om gebruiksgemak scoort Elatus Era trouwens hoog. De toepassing is simpel: geen hoge doseringen of combi-packs, maar gewoon 1 l/ha op het vlagblad. En indien nodig, dan is combineren met middelen tegen luis of graanhaantje probleemloos mogelijk.