Tijdelijke vrijstelling voor Mainspring

Gewasbescherming
Gerbera

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het insecticide Mainspring in de bedekte, grondgebonden geïntegreerde teelt van snijbloemen.

Met ingang van 29 juli 2020 heeft het insectenbestrijdingsmiddel Mainspring een tijdelijke vrijstelling gekregen. Het besluit is in werking getreden met ingang van 29 juli 2020 en vervalt na 120 dagen op 26 november 2020. Hoewel Mainspring een bredere werking heeft, is deze vrijstelling vooral gericht op de bestrijding van mineervlieg. Mainspring mag nu dus ook worden ingezet in de bedekte-, grondgebonden teelt van snijbloemen ter bestrijding van mineervlieg. Deze vrijstelling is mede tot stand gekomen dankzij Glastuinbouw Nederland en is mede mogelijk gemaakt door de  landelijke gewascommissie chrysant en ChrysantNL. 

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Naast de reguliere toelating is het middel Mainspring uitsluitend toegelaten voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de bedekte-, grondgebonden teelt van snijbloemen, onder de volgende toepassingsvoorwaarden:

Gebruiksvoorschrift Mainspring

1Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
2Mineervlieg  (o.a. Lyriomyza trifolii, Lyriomyza huidobrensis, Lyriomyza bryoniae, Chromatynia syngenesiae).

Overige toepassingsvoorwaarden
Gebruik van het middel in de bedekte grondgebonden teelt van snijbloemen is alleen toegestaan indien het aantastingsniveau van mineervliegen gedurende de teelt wordt gemonitord en voor de bestrijding van mineervliegen eerst biologische bestrijders zijn ingezet conform adviezen van de leverancier. De monitoringsgegevens van de mineervliegen en de inzet van biologische bestrijders moeten in de gewasbeschermingsmonitor worden vastgelegd. Voor het volledige besluit klik hier.

Advies
Mainspring, met als werkzame stof cyantraniliprole, werkt voornamelijk op de larven van de mineervlieg. De larven nemen het middel op door middel van vraat. Een goede bladbedekking van de spuitvloeistof is van groot belang. Daarnaast dient het middel goed te worden opgenomen door de plant. Met name bij de toepassing tegen mineervlieg is het advies om een opnameverbeteraar toe te voegen aan de spuitvloeistof om zo de werkzaamheid te verhogen. Verder is Mainspring veilig voor de meeste natuurlijke vijanden en kan dus prima worden ingezet in de geïntegreerde teelt.

Klik hier voor meer informatie over Mainspring 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw toeleverancier of met één van onze Crop Advisors.