Actuele teeltinformatie en teelttips voor Arietta | Syngenta Nederland

You are here

Actuele teeltinformatie en teelttips voor Arietta

12.07.2016

Groene paprika

Terugblik

De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt door wisselvallig weer. Het is geen gemiddelde zomer dat is aan veel aspecten te merken. Het licht komt wel binnen maar met meer regelmaat. Gewassen hebben nog geen harde stress door temperatuur, het gaat vrij makkelijk. Vanaf 1 januari tot nu liggen we 10% achter met stralingssom ten opzichte van 2015. In week 21 en 22 hebben we maar 8000 J gehad waardoor de zetting stagneerde. Daarna volgde een massale zetting die vanaf week 25 geoogst werd. Het is duidelijk te zien dat bedrijven waar de eerste zetting niet te groot was het beste in balans blijven. Door de goede prijzen wordt de verleiding groot meer te oogsten. Echter stengels leeg oogsten heeft risico’s. Dat risico is nog groter bij grove types. Indien dit wel wordt gedaan moet men zeer generatief gaan sturen. 
Het was een groeizaam voorjaar, waardoor het frequent terugkomen met toppen noodzakelijk was.

Arietta reageert zeer goed en houdt een zeer hoog vruchtgewicht van boven de 200 gram.

Instralingsgrafiek Arietta

 

Vocht en koeling

Bij sterke overgangen naar een zomers weerstype is schermen een must om de plant in de extremen te begeleiden. Train de plant echter voldoende, zodat deze het zo snel mogelijk zelf kan overnemen. Dus scherm alleen bij pieken en bij een te generatieve gewasstand. 

Arietta heeft de eigenschap traag te kleuren wat extra speling geeft. Desalniettemin is het belangrijk om niet achter te komen met oogsten. Grove rassen alsook Arrietta hebben veel baat bij de focus op de regelmaat van vruchtbelasting aan de plant. Het aantal vruchten die de plant heeft is minder dus hebben ze meer impact op de regelmaat van de plant als die er af gaan.  Willen we zilvervlekken tegengaan en moeten we we grote schommelingen voorkomen door de frequentie van oogst op te voeren. Ook  de mate van ontlasting door oogst mag niet te drastisch zijn.  Focus is met name om de stengels niet leeg te oogsten en de grote golven van oogst te vermijden. Ook een diffuus scherm of een diffuse coating kunnen hieraan bijdragen (bij een 4 stengel systeem een must). 

Gewaswerk- snoeistrategy

Korter of langer toppen in de zomer is een sturingsmiddel voor de generativiteit en bladvolume. Plant- en bladmassa verzekeren de verdamping/koeling voor het kasklimaat. In juli- augustus is de focus om voldoende koeling te houden, Tijdens de zomer keert het snel.  Naar september toe moeten we voorkomen dat de plant te hoge vegetatie maakt die zetting beperkt.  Kort toppen geeft meer licht, dieper in het gewas en maakt generativiteit op de vruchten. Indien dubbele vruchten opkomen in de voorzomer/zomer dun deze tijdens het toppen per oksel. Vruchten in de 2e oksel van een scheut zijn vaak minder van vorm.

 

Zomer productie onderhouden

Arietta kan goed bladvolume behouden. Dit is echter afhankelijk van teeltwijze en kastype. Het blad wordt kleiner van volume door de hoge instraling van de zon in de zomer.

Koelingscapaciteit

Het beschikbaar actief bladvolume is de koeling van de kas en moet voldoende volume in de zomer behouden. Een optie om extra blad aan te maken is de scheut minder diep in te snoeien. Dit kan aangehouden worden vanaf mei. Daar waar nodig dient wat extra blad aangehouden te worden met gewaswerk. Alles wordt bewerkt om de bloemstand niet te hoog in de kop te krijgen en voldoende groei te houden. 

Hoge etmaaltemperatuur

Houd er rekening mee dat als de etmaaltemperatuur echt oploopt, boven de 24°C, dat er weinig bij te sturen is. Het volume en de activiteit van het gewas moet de koeling verzorgen in combinatie met een optimale vruchtbelasting. Te hoge belasting moet worden voorkomen om de groeibalans te kunnen bijhouden. Het is voornamelijk de voorbereiding voor de zomer (juni), die de aandacht krijgt dit optimaal te zetten. In periodes dat de nacht temperatuur nog onder de 14 graden komt kan er nog bijgestuurd worden op etmaal, om de ideale gewasstand en bloeihoogte te realiseren.

Vruchtbelasting

Vruchtbelasting kan hoger oplopen. Dit kan negatieve invloed hebben op het vruchtgewicht en bladvolume. Normaal gesproken komt de plantbelasting van Arietta niet boven de 35 vruchten / m2. Mocht de plantbelasting door omstandigheden toch hoger worden, verdient het de aandacht om deze d.m.v. vruchtdunnen terug te brengen. Neem bijvoorkeur vruchten op de zijscheuten weg. Hierdoor blijft het vruchtgewicht en blad op een niveau boven de 170-180 gram. Arietta komt nu in de periode waar hij zich onderscheid ten opzichte van standaard rassen. Hij kan in de zomer grofheid blijven geven die aan de vraag van de markt beantwoord. De extra prijszetting zorgt voor een verhoogde jaaromzet.

Vruchtafwijking

Vruchtafwijking in de zomer kan vervelend worden door bontverkleuring, brandvlekken of neusrot.

  • Bontverkleuring en brandvlekken zijn zeldzaam. Brandvlekken komen op als de zetting te hoog in de kop komt te zitten en zwakke groei vertoond wordt. Dit gecombineerd met sterke instraling. Hier kan via schermen en vochtbeheersing de nodige dagen hulp geboden worden aan de plant om de overgangen te compenseren. 
  • Neusrot wordt veroorzaakt bij te zware klimaatovergangen gecombineerd met een zwakkere wortel. Deze zwakke wortel komt voornamelijk naar voren als we in het voorjaar geen wortelvorming gefundeerd hebben. Regelmaat in plantbelasting is dan nog een belangrijk stuurmiddel.

Vruchtvorm

3 lobbige kan ontwikkeld worden tijdens overbelasting. Bij afnemend licht na 15 Aug- Sept kan dit gevoeliger liggen. Voorkom te hoog vruchtbehang voor deze periode.