Teeltinfo baby plum week 29, 2016 | Syngenta Nederland

You are here

Teeltinfo baby plum week 29, 2016

21.07.2016

Baby Plum

 

Actuele Situatie

Hoewel we nog geen echt zomers gevoel gehad hebben, beginnen de dagen alweer in te korten. Zowel het tijdstip van zon op, als van zon onder verschuift iedere week nu een klein kwartier per week. Hierdoor leveren we per week een half uur daglengte in. Door de afnemende plantbelasting bij AngelleSweetelleBabenoFuntelle Bamano zien we de koppen weer wat sterker worden. Ook zien we veel splittrossen opduiken in de kop van de plant. Teelten die wat zwakker op de zetting zitten, met als gevolg fijnere vruchten, zijn vaak teelten die op te hoge stengeldichtheden staan. We nemen waar dat CO2 een enorme invloed heeft op de grofheid en productie. N iet iedere teler is zich hier ten volle van bewust. Te groeikrachtige onderstammen, crazy roots zijn geen voordeel. Telers die met te hoge nachttemperaturen werkten staan minder sterk (zeker in combinatie met hoge stengelafstanden). Telers die een diepe lange voornacht combineerden met een niet te hoge nanacht of een normale voornacht met een niet te hoge nanacht en een flinke ochtenddip instelden staan vaak het sterkst. Zij maakten de meeste splittrossen en vruchten aan en hebben automatisch de hoogste producties. Plantregistratie leert ons dat de laagste producties haast altijd te wijten zijn aan te weinig vruchtaanmaak/onvoldoende splittrossen door te vlakke temperatuursinstellingen. We zien tot 35% lagere vruchtaanmaak en tot 25% lagere producties tussen bedrijven met Sweetelle wat toch gigantisch is. U kunt dit voorkomen door generatiever te telen en 50-60% splittrossen durven op te zoeken! Producties liggen tot nu toe redelijk op schema. De verwachting is wel dat het lichtverlies van de afgelopen weken lagere produkties voor de komende periode tot gevolg heeft. Hierdoor wordt het een enorme uitdaging om de productie van vorig jaar te evenaren.

Goede eerste start Funtelle

Tevens zien we onze meeldauwtolerante en cladisporiumresistente nieuwkomer Funtelle het zeer goed doet in de eerste commerciële teelten in het Verenigd Koninkrijk. Funtelle kan 1,5 gram groffer zijn. Funtelle koppelt een zeer uniforme sortering aan een mooi generatief planttype dat hieraan een hoge productie koppelt. Voor de markt is Funtelle de gedroomde nieuwkomer naast Sweetelle & Angelle.

Aandachtspunten voor de komende periode

Afnemend licht, maar vaak toenemende temperaturen in combinatie met toenemend vocht zorgt ervoor dat de bladlengte snel kan toenemen, zeker met afnemende plantbelasting. Het is de taak om de plant niet de vegetatieve kant te laten opgaan want dit kost enkel productie. Blijf in de mate van het mogelijke generatief sturen door middel van een koele voornacht (stel 10-12 graden in) en een niet te hoge nanacht (bv 15 +1° na 1200J licht) (zie tabel hieronder). Overdag kan temperatuur gemaakt worden om etmaal te bereiken dat u minimaal wenst. Onze gouden regel “10° D/N verschil tussen hoogste en laagst gemeten temperatuur” blijft een handig stuurmiddel ook in de zomer! De wat vegetatievere rassen als Angelle & Babeno hebben dit nodig, maar in zekere mate geldt dit ook voor onze generatievere rassen Sweetelle, Bamano & Funtelle. Met hogere buitentemperaturen hebben we weinig keus om de koelte in de ochtend meer op te zoeken om de gemiddelde etmaaltemperatuur te blijven drukken. Een hogere etmaaltemperatuur dan 21 graden voegt in het algemeen weinig toe. Een ochtenddip kan hieraan bijdragen om het etmaal te drukken, maar ook om de strekking van de plant tegen te gaan en trosstelen sterker te maken. Een ochtenddip zet de plant iets meer op spanning waardoor gevoeligheid voor koppen breken kan toenemen. Speciaal aandacht ook voor het vocht (>90%) in de nacht, werk hierbij met buis van 4.00 tot 9.00 uur om dit te voorkomen. De laatste weken was het noodzaak om de windzijde overdag te knijpen. Veel wind en een zon die op de middag doorbrak met een relatieve koele dagtemperatuur, zorgde ervoor dat het bittere noodzaak was om de windzijde veel te knijpen om het vocht overdag niet teveel te verliezen. Let met hogere buitentemperaturen erop dat hierdoor de kastemperatuur niet teveel oploopt tot boven de 29 graden. Wel is duidelijk dat het op de middag boven de nok luchten van de windzijde vaak niet veel meer toevoegt. In de ochtend is dat duidelijk anders. Schermen op de middag adviseren wij niet, omdat hierdoor vaak een benauwd klimaat ontstaat met als gevolg een zwak vegetatief gewas met een matige zetting.

Kracht van de kop versus temperatuur en licht

Kracht van de kop versus temperatuur en licht

Watergift

Niet alleen het klimaat vraagt meer stuurwerk dit jaar, ook het watergeven is veelal inhaken op dagelijks sterk veranderende omstandigheden. Het vocht in de buitenlucht, maar ook het vocht van de kaslucht zijn van grote invloed op de verdamping van het gewas. Verdamping en licht zijn belangrijk voor de aanmaak van nieuwe wortels. Vooral de stoptijden worden nu erg belangrijk om voldoende intering te kunnen realiseren. Werk in de namiddagperiode dan ook met extra voorwaarde van een stralingsdrempel, waardoor er op donkere dagen eerder wordt gestopt. Realiseer ook minder drain in deze periode. Zorg dat de matten voldoende uit kunnen draineren. Extra draingaten of de matten beter opensnijden is in deze tijd zeker aan te bevelen. 

Watergift

Wat kunnen we aanpassen om crazy roots te verminderen?

Op enkele bedrijven zien we dit jaar vrij agresieve crazy roots aantastingen. Op bedrijven die hier vorig jaar mee kampten, hebben we dan weer de indruk dat crazy roots dit jaar veel beter onder controle is, waardoor we geen negatieve invloeden zien. Door deze aantasting gaan de planten vegetatief groeien waardoor de vruchten fijner worden en dit uiteindelijk produktieverlies geeft. Uit onderzoek is ook gebleken dat het meest effectief is om de matten geheel open te snijden aan de bovenkant, de pothoes te verwijderen en eventueel de druppelaar naast de pot te plaatsen. Pas bij deze handeling wel steeds hand/materiaalontsmetting toe om verspreiding tegen te gaan. Ook een aantal extra bladeren aan de voorkant van de planten verwijderen geeft meer licht in het gewas en een generatieve sturing. Door deze aantasting kan er ook sneller Phytium ontstaan. Het is belangrijk dat de matten goed open zijn aan de onderkant, zodat overtollig drain snel kan weglopen. Bedrijven die sterk aangetast zijn, maken best een analyse om dit probleem effectief aan te pakken richting het nieuwe teeltseizoen. 

Kiezen voor terugkoppen of snoeien?

De vraag die u hierbij moet stellen is of de teelt wordt voortgezet na week 44 of niet en of u met een vegetatief of juist generatief ras/gewas te doen hebt. Langer doorgaan dan week 44 betekent meer noodzaak tot terugsnoeien/punten of  terugkoppen. Indien u voor terugkoppen kiest, dan moet dit begin augustus uitgevoerd zijn. Voor Angelle geven wij de voorkeur aan terugkoppen om op grofheid te blijven. Sweetelle, Funtelle & Bamano zijn generatievere rassen, waardoor terugkoppen minder noodzakelijk is. Babeno is een ras dat tussen Angelle en de generatieve rassen inzit, waardoor men Babeno vaak vanaf nu al begint te punten als ze op eindafstand blijven. Wij adviseren de laatste 3 tot 6 trossen te punten om meer kracht op de trossen en kop te houden, wat moet bijdragen tot het behouden van de grofheid tot de laatste oogst. Ook plukken we dan over een minder aantal trossen en zijn de vruchten uniformer. Om arbeid te besparen, snoeien Belgische Sweetelle telers de laatste 3-4 dubbele trossen aan 1 kant op 6 vruchten, aan de andere kant doet men niets. Op deze manier wordt het aantal vruchten per m2 beperkt, arbeid bespaard en op grofheid gewonnen. Afgelopen jaar was deze snoeiwijze succesrijk. (zie foto) Met meer gewas/stengels moet u wel tijdig starten met het wegnemen van een kopblaadje. De essentie is in het najaar grofheid te behouden. Bij het afnemende licht hoort ook een afnemend aantal vruchten/m2 om wel de grofheid te kunnen behouden. Het is verstandiger om hiermee niet te inhalig te zijn waardoor het vruchtgewicht verloren gaat. Een vruchtgewicht van 11-12 gram is een ideaal vruchtgewicht om naar te blijven streven.

Schema terugtoppen voor Angelle

Plantafstand

Sweetelle

Tips

  • Kijk eens kritisch naar de afvoer van de teeltgoten. Het komt voor dat er slangen afschieten of stuk zijn waardoor er onnodig vocht in de kas blijft staan. 
  • De meeste bedrijven zijn inmiddels gestopt met het verwijderen van lege trossteeltjes. Hiermee doorgaan heeft alleen zin wanneer er laat gekopt wordt en als men verwacht dat hierdoor het stengelpakket niet meer in de beugels past en mede daardoor de stengels door de karren worden meegenomen en kapotgereden.
  • Houd met plotse overgangen naar warm/zonnig weer de hommelbevlieging goed in de gaten. De bloemen kunnen met warm en vochtig weer snel vegetatief gaan bloeien, waardoor de hommels geneigd zijn deze minder frequent te bezoeken.
  • Met afnemend licht is het zeker aan te raden om nog eens kritisch te kijken naar de verdeling van de planten in de rij maar ook naar de afstand van de draden. Ook het te schuin hangen van de planten zorgt voor minder licht onderin het gewas. 

 

De volgende teeltinfo kunt u verwachten in week 37, heeft u in de tussentijd nog vragen aarzel, dan niet om contact op te nemen met: Peter Geerts, Frank van Antwerpen of Peter Colbers