Gina - Teeltinfo #1 | Syngenta Nederland

You are here

Gina - Teeltinfo #1

Groentezaden
16.01.2020
Paprika als medicijn

Graag wensen we jullie een gezond en groeizaam 2020!

Terugblik

Over het algemeen werd er mooi plantmateriaal afgeleverd en de inworteling is overal zeer vlot gegaan.
De afgelopen periode hebben we  sterk wisselend weer gehad waarbij een dag met veel instraling werd afgewisseld met  4 dagen met zeer weinig instraling. Dit resulteerde in een ongelijkere stengelontwikkeling en een moeizamere zetting.

Actuele situatie

De bloem/knop stand van Gina is overal zeer mooi maar de zetting verloopt moeizaam. De vroegste zaaidatums (begin-half oktober) hebben een enkele vrucht op het 4e oksel hangen en zijn nu bezig met het 5e oksel, de latere zaadatums zijn nu bezig met het 4e oksel. Gezien de weersituatie zal de 1e zetting over meerdere oksels verspreid komen te hangen.

Y08385
De bovenstaande lichtcijfers zijn van De Lier en kunnen dus verschillend zijn dan in jullie eigen regio

Zettingsstrategie

Ons advies voor de eerste zetting is om 1 vrucht aan te houden, het oksel erboven de vrucht te verwijderen en dan de plant zelf te laten reguleren.

Zorg ervoor dat er per oksel maximum één vrucht aangehouden wordt. Soms kunnen er twee vruchten in een oksel hangen. Dan dient de kleinste vrucht verwijderd te worden. Bij een 4-stengelsysteem raden we eveneens aan om een zwakke scheut leeg te maken bij de eerste zetting.

Gina2020
* Dit is afhankelijk van gewasstand en plantomvang

Temperatuursregime

Gina wortelt snel en makkelijk in, maar blijft in de eerste fase een schrale plant die makkelijk energie en assimilaten investeert in vruchtzetting.

Dit ras vereist voldoende tempo in de sturing, met een vlak temperatuursregime en niet teveel voornacht. De planten zijn van zichzelf generatief en zetten zeer makkelijk, het is van belang om vooral op bloemstand te sturen en zware bloemen te voorkomen (deze kunnen nl resulteren in knoopvruchten/trage vruchten). Op donkere dagen kan de etmaaltemperatuur 0.5 – 1°C verlaagd worden.

Richting de eerste zetting wordt de temperatuur langzaam afgebouwd naar 20.5 °C DT en 18.5 °C ’s NT. Het tijdstip waarop de DT wordt gerealiseerd, is zeer belangrijk. Dit heeft voornamelijk invloed op de strekking van internodieen en vruchtsteel.

Op enkele achtereenvolgende donkere dagen wordt de DT best 0.5 °C lager ingesteld, maar blijf focussen op de bloemstand en voorkom te zware bloemen. Om de bloemen beter te laten afbuigen kan men kort een VN van 17.5  °C aanhouden.
Blijf bij Gina ook altijd op de knopdikte letten: als deze snel toeneemt adviseren we om de etmaaltemperatuur te  verhogen.

Houd deze temperatuur aan tot de vruchten 1-2 cm groot zijn. Daarna kan men de etmaal weer met 1 graad verhogen. Te lang doorgaan met een lage etmaal temperatuur kan resulteren in te grove  bloemen bij het 2de zetsel.

Excursie Gina 2020 Excursie Gina 2020
Gina - eerste excursie!

Schermen

Het schermgebruik verdient speciale aandacht:

  • In de fase van zetting is het van dag tot dag bekijken, bij dagen/nachten met veel uitstraling is het belangrijk om koude koppen te voorkomen door op tijd het doek(en) te sluiten.
  • Met bewolkte dagen en hogere temperaturen kan je met het  doek(en) open naar de voornacht gaan.

Foliescherm (kan  een verschil maken voor Gina!)

  • Houd onder een foliescherm een EC aan van minimum 0,5 mS hoger•Maak een groter verschil tussen DT en NT.
  • Hou er rekening mee dat de wortelontwikkeling minder is onder een vast folie.
  • Het vochtdeficit moet boven 2,5 gehouden worden. Als dit moeilijk wordt, adviseren we om gaten of kieren te maken in het folie. Dit voorkomt zwakte later in de teelt.
  • Al deze maatregelen zorgen ervoor dat je een actief gewas behoudt.
  • Bij warme nachten (6 tot 8 graden) beweegbaar doek open houden.

>> Tot op de volgende teeltinfo! Voor alle vragen neem aub contact met ons op.