Gina - Teeltinfo #3 2021

Groentezaden
Paprika als medicijn

Terugblik -> zetsel 2

In de weken 7, 8 en 9 waren de omstandigheden goed voor vruchtzetting van zetsel 2. Dit resulteerde in een groot tweede zetsel van soms meer dan 3 vruchten/stengel. De totale plantbelasting was daardoor hoger dan normaal met zetsel 1 en 2 bij elkaar. Soms naar meer dan 30 stuks per m2. Die hoge plantbelasting heeft er daarna voor gezorgd dat het gewas het zwaar had met een dunne kop en relatief weinig groei. Toen de oogst van het tweede zetsel begon zag je de gewassen weer opknappen met sterkere/betere bloemen.


Gina - instraling tm week 16

Bron: De Lier, Westland

Huidige situatie -> zetsel 3

In week 12 en 13 zijn op de meeste bedrijven de vruchten van zetsel 3 gezet.
Door de goeie omstandigheden van licht en temperatuur zien we dat de vruchtontwikkeling heel snel is en dat de vruchten snel doorkleuren.
De snelheid van vruchtontwikkeling en de hoge plantbelastingen zorgen ervoor dat het vruchtgewicht gemiddeld 10 tot 20 gram lager is dan afgelopen jaar. De meeste bedrijven hebben de afgelopen periode op het randje van groeikracht tekort gezeten. De lengte groei was de afgelopen weken gemiddeld 5 cm per week. Een aantal telers heeft uit het 3e zetsel een groene vrucht geoogst, omdat de plant belasting (te) hoog was. Dit om wat meer groei en een snellere herzetting te krijgen. De afgelopen weken hebben we daarom weinig tot geen zetting gezien. De laatste week zien we dat Gina weer aan het zetten is.

Peter laat zien wat dit in de praktijk betekent:

Vooruitblik -> zetsel 4

Plant balans

Houd balans! Makkelijke zetting moet zorgen voor maximale plantbelasting en krachtverdeling over de vruchten in plaats van in het gewas. Aangezien we een aantal weken hebben gehad met zeer weinig tot geen zetting en de eerste vruchten van het 3e zetsel beginnen te kleuren, moet dus generatief en actief gestuurd worden.

Met toename van het licht wordt het gewas krachtiger. Het blijft dus belangrijk om naar het gewas / kopdikte te kijken en aan de hand daarvan het klimaat te sturen.

Voor Gina betekent dit hetzelfde als voor de andere rassen: generatief sturen.

Blijf de zijscheuten kort toppen, omdat de kopdikte toch al voldoende is. Als de nacht temperaturen buiten hoger worden, komt de groei vanzelf en daar hoeven we geen extra rekening mee te houden in het topwerk. De vruchten gaan dan ook dieper in het gewas hangen en zullen minder snel te warm worden (verbranden) door de zon. Bij sterke overgangen naar een zomers weerstype is schermen een optie. Maar scherm alleen bij pieken of bij een te generatieve gewasstand om een te hoge vrucht temperatuur te voorkomen. Het beste is hierbij om de vruchtgtemperatuur te blijven monitoren.
Ook een diffuus scherm of een diffuse coating kunnen hieraan bijdragen.

Elk jaar zijn er weer oogstmedewerkers die er moeite mee hebben om de vruchten op de juiste plek af te snijden. Als men de vrucht niet op het natuurlijk breukvlak afsnijdt en een stompje laat staan, dan ontstaat er een invalspoort voor schimmels. Nalopen en bijsnijden van deze slecht afgesneden vruchtstelen voorkomt verdere aantasting.

Temperatuur

In de middag mag de temperatuur oplopen naar 27ºC. Zak ’s nachts niet verder terug dan 19ºC met een korte voornacht van 17ºC om de knoppen sterk te houden (indien nodig) en wees ruim voor zonsopkomst op dagtemperatuur. Dit zorgt voor een goeie vruchtkwaliteit en -gezondheid.
Door de natuurlijke grofheid (hoog vruchtgewicht) van de Gina paprika’s is het niet nodig om dit te forceren. Blijf in de ochtend actief telen en vang de periodes met wisselend weer op door het hanteren van een minimumbuis.

Scherm

De komende periode kenmerkt zich vaak door dagen met hogere temperaturen en veel instraling overdag en uitstraling in de avond met koude nachten. Het scherm gebruik is dan ook een hele kunst. Is de gewasgroei beperkt, dan is het zinvol om de hoge instraling weg te schermen. Maar zeker zo belangrijk is het om de uitstraling in de namiddag/avond weg te schermen. Hiermee voorkomen we dat de kop-temperatuur in die periode ruim (3-5 C) onder de ruimte temperatuur komt. Anders komt de activiteit in de kop van de plant bijna stil te staan, terwijl de wortels nog zeer actief zijn.
Met nachttemperaturen rond het vriespunt is het belangrijk om in de ochtend op te letten wanneer het scherm open moet, probeer kou val te voorkomen.

Bemesting

Gina is een gewas dat veel Kalium opneemt.  Dit zal ook terug te zien zijn in mat/drain water.
Ga niet te veel over-corrigeren met je bemesting en neem ook geregeld een monster van je druppel water om te controleren of de samenstelling van je water nog klopt.

De volgende Gina teeltinfo mag je over 6 weken verwachten!

Voor vragen neem contact op met Marcel of Peter!