Presto - Teeltinfo #1 2021 | Syngenta Nederland

You are here

Presto - Teeltinfo #1 2021

Groentezaden
22.01.2021
Y08385

Wij willen jullie graag zo goed mogelijk informeren om met Presto een optimaal resultaat te behalen!!

De afgelopen twee jaar heeft Presto duidelijk de onderstaande eigenschappen laten zien!

  • zijn generatieve inslag in de start van het seizoen
  • een vruchtgewicht boven 180 g in de zomer
  • een uitstekende eindproductie

Door deze positieve eigenschappen hebben de telers weer voor dit ras gekozen.

Terugblik vanaf opkweek tot nu

De opkweek van Presto is zonder problemen verlopen. Het ras vertoont nauwelijks afwijkende planten, dit resulteert in een zeer uniforme partij planten met gelijke koppen. Verder heeft Presto een horizontale bladstand. Om uniformiteit te garanderen adviseren we om tijdig ruimer uit te zetten.
Houd voldoende snelheid in de etmalen (licht afhankelijk), dit resulteert in uniforme planten met gezonde wortel. Het ras ontwikkelt zich goed door na het planten. We zien dat het inwortelen in de mat vlot verloopt. Onder meer de sterke wortels zorgen voor de vruchtkwaliteit en de uniforme grofheid in de zomer.

Instraling januari 2021
Bron lichtcijfers: De Lier, Westland

Zoals in bovenstaande grafiek duidelijk te zien is, hebben we vanaf kerstmis minder licht dan het vorig jaar en dit is duidelijk te zien aan de bloemen/zetting.

Huidige situatie

Op dit moment zijn de meeste gewassen met vruchtzetting bezig. We zien dat Presto sterke knoppen geeft, zeker in vergelijking met de standaard rassen. De knoppen buigen iets minder makkelijk af, dit komt omdat  de scheuten kort geschakeld zijn en de bloemen weinig ruimte hebben om af te buigen.

Presto jan 2021
Verschillende knop/bloem stadia in het Presto gewas

Om de knopstand van Presto te bevorderen wordt de etmaaltemperatuur langzaam afgebouwd door een groter D/N verschil aan te houden. Te lage etmaal-/nachttemperaturen werken grove bloemen in de hand. Dit wordt nog versterkt bij teelt op goten omdat hierbij de mattemperatuur dieper afkoelt in de nacht.

Presto is een ras wat zeer sterk en snel reageert op licht. Bij weinig licht is het belangrijk om voor/nacht temperatuur met 0.5-1 C ververlagen om te voorkomen dat de bloemen/ gezette vruchten aborteren. Bij veel licht  kan de bloem in 2-3 dagen te zwaar worden. Presto is een groeikrachtige plant die licht goed kan omzetten in groeikracht. Blijft men te lage temperaturen aanhouden als er meer licht ontstaat er een energie overschot in de plant waardoor de bloemen te zwaar kunnen worden. Men kan dit voorkomen door in de nacht iets omhoog te gaan met temperatuur en de dag temperatuur iets langer aan te houden.

Hier ligt meteen een aandachtspunt voor bedrijven die dit ras in proef hebben staan en er niet specifiek op kunnen sturen. Wanneer de temperatuur laag blijft in verband met de zetting van het standaard ras, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de vruchten van Presto. De vruchten kunnen traag en zwaar worden en ook de bloemaanleg van zetsel twee kan te sterk worden. Hierdoor kan het ras als traag worden beschouwd, terwijl dit bij een specifieke sturing perfect kan opgevangen worden.

Vooruitblik

Ons advies is om bij het eerste zetsel een vrucht/stengel aan te houden. Zie onderstaande tabel.

Daarboven worden best twee oksels leeggemaakt, daarna kan de plant zichzelf reguleren.

Voorkom dat de vruchten van de eerste zetting te zwaar worden door voldoende snelheid te maken. Dit heeft ook een positief effect op de uitgroeisnelheid.

Om gelijke koppen te behouden worden vruchten van achterblijvende stengels best verwijderd.

Stuur generatief richting tweede zetsel maar voorkom dat de knoppen te grof worden.

De eerste en tweede zetting bij elkaar mogen niet meer dan 20 stuks/m² zijn.

Top op een oksel, voorkom vruchten op zijscheuten.

Presto groots in geel

 Tot op de volgende teeltinfo! Voor vragen neem contact op met Marcel of Peter!