Syngenta rassen blijken veelal resistent tegen de twee nieuwe fysio's van valse meeldauw in spinazie | Syngenta Nederland

You are here

Syngenta rassen blijken veelal resistent tegen de twee nieuwe fysio's van valse meeldauw in spinazie

Groentezaden
30.04.2021
Spinazieplantje

Vorige week zijn twee nieuwe fysio’s van valse meeldauw in spinazie (Peronospora effusa) benoemd door de International Working Group on Peronospora in Spinazie (IWGP). Fysio Pe: 18, wordt gevonden in Europa. Fysio Pe: 19, wordt tot op heden enkel in de VS gevonden. Beide fysio’s vormen een aanzienlijke bedreiging voor de spinazie-industrie in alle delen van de wereld en daarom zijn resistenties tegen deze nieuwe fysio’s belangrijk, aldus Plantum.

De in de Benelux commerciele rassen van Syngenta zijn op grote schaal resistent tegen deze nieuwe fysio’s. Onderstaand het overzicht van de rassen:

Download een overzicht van de rassen hier.

Afkortingen
Pe (Pfs): Valse meeldauw / Peronospora effusa
Sb: Stemphylium (bladvlek) / Stemphylium botryosum

Spinaziebladvlekken kunnen worden veroorzaakt door veel verschillende schimmels zoals Peronospora effusa, Stemphylium spp., Cladosporium variabile, Colletotrichum dematium enz. Die niet altijd worden gecontroleerd door de EU-autoriteiten. Syngenta identificeerde hoge resistentie (HR) in cultivargenetica tegen ten minste één Stemphylium-soort die de afgelopen jaren is geïdentificeerd en geïsoleerd uit vele bladvlekkenmonsters in verschillende EU-landen.
Hoge / Standaardresistentie (HR): Plantenrassen die de groei en ontwikkeling van de betreffende plaag of ziekteverwekker onder normale druk sterk beperken in vergelijking met vatbare rassen. Wanneer er echter een hoge plaag- of ziektedruk is, kunnen deze plantensoorten enkele ziektesymptomen of schade vertonen.
Intermediaire resistentie (IR): Plantenrassen die de groei en ontwikkeling van de betreffende plaag of ziekteverwekker beperken, maar mogelijk meer symptomen of schade vertonen in vergelijking met rassen met een hoge / standaard resistentie. Middelmatig resistente rassen zullen nog steeds minder ernstige ziektesymptomen of schade hebben dan vatbare planten die onder vergelijkbare omgevingsomstandigheden en / of plaag- of ziektedruk worden gekweekt.
Belangrijke informatie / Disclaimer
Syngenta Seeds Vegetables heeft deze brochure met de grootst mogelijke zorg en vakkundigheid samengesteld. De vermelde mate van resistentie geldt uitsluitend voor de bij de ziekteverwekkers vermelde stammen, fysio’s of pathotypen van plaagorganismen. Andere stammen, fysio’s of pathotypen komen voor of kunnen ontstaan die de resistentie kunnen doorbreken. Syngenta Seeds Vegetables maakt gebruik van bewezen analytische methoden om de geclaimde resistenties van rassen te verifiëren. Echter, de gastheerspecificiteit van plaagorganismen of ziekteverwekkers kan in hoge mate bepaald worden door variabele omgevingsfactoren. Om zo lang mogelijk profijt te hebben van een resistentie wordt het sterk aanbevolen om een combinatie van verschillende ziekte- en plaagbeheersmaatregelen toe te passen in een geïntegreerd gewasbeschermingsplan, zoals teeltomstandigheden, keuze en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en keuze van resistente rassen. Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemeen advies en de gebruiker dient deze te gebruiken overeenkomstig zijn eigen kennis en ervaring met de plaatselijke omstandigheden. In geval van twijfel adviseren we een kleinschalige proefproductie uit te voeren om te bepalen hoe de lokale omstandigheden het ras kunnen beïnvloeden. Syngenta Seeds Vegetables aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met deze brochure.
Copyright ©2021, Syngenta. ® Registered trademark of a Syngenta Group company. Syngenta Seeds BV, Enkhuizen