Syngenta rassen blijken veelal resistent tegen nieuwe Bremia fysio | Syngenta Nederland

You are here

Syngenta rassen blijken veelal resistent tegen nieuwe Bremia fysio

Groentezaden
07.06.2021
Resistenties in bladgewassen

De International Bremia Evaluation Board Europe (IBEB-EU) heeft in 2019 en 2020 meer dan 500 Bremia isolaten verzameld in Europese sla. De meeste isolaten zijn lokale varianten. Eén type isolaat bleek zich echter eerst vooral in Frankrijk te verspreiden, maar recentelijk ook in Spanje, Portugal en Italië. Deze variant zal zich naar verwachting ook verspreiden naar andere centra van slaproductie in Europa. De IBEB-EU heeft besloten deze variant te benoemen tot fysio Bl:37EU. De Raad benadrukt het belang van gewasbescherming en hygiënemaatregelen naast het gebruik van resistente rassen om de ontwikkeling van nieuwe rassen te voorkomen.

Syngenta rassen blijken veelal bestand tegen de nieuwe Bremia fysio.

Liever downloaden? Dat kan hier.

Meer weten over onze ijsbergslarassen? Ga mee met Iceberg on Tour festival!!

Vragen? Neem contact op met Cees Allaart - 06 511 515 04 | [email protected]


Afkortingen
BI: Valse Meeldauw / Bremia lactucae
Fol: Fusarium / Fusarium oxysporum f. sp. Lactucea
LMV: Salade Mosaik Virus / Lettuce mosaic virus
Nr: Bladluis / Nasonovia ribisnigri
HR: Hoge resistentie
IR: Intermediare resistentie

Belangrijke informatie / Disclaimer
Syngenta Seeds Vegetables heeft deze brochure met de grootst mogelijke zorg en vakkundigheid samengesteld. De vermelde mate van resistentie geldt uitsluitend voor de bij de ziekteverwekkers vermelde stammen, fysio’s of pathotypen van plaagorganismen. Andere stammen, fysio’s of pathotypen komen voor of kunnen ontstaan die de resistentie kunnen doorbreken. Syngenta Seeds Vegetables maakt gebruik van bewezen analytische methoden om de geclaimde resistenties van rassen te verifiëren. Echter, de gastheerspecificiteit van plaagorganismen of ziekteverwekkers kan in hoge mate bepaald worden door variabele omgevingsfactoren. Om zo lang mogelijk profijt te hebben van een resistentie wordt het sterk aanbevolen om een combinatie van verschillende ziekte- en plaagbeheersmaatregelen toe te passen in een geïntegreerd gewasbeschermingsplan, zoals teeltomstandigheden, keuze en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en keuze van resistente rassen. Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemeen advies en de gebruiker dient deze te gebruiken overeenkomstig zijn eigen kennis en ervaring met de plaatselijke omstandigheden. In geval van twijfel adviseren we een kleinschalige proefproductie uit te voeren om te bepalen hoe de lokale omstandigheden het ras kunnen beïnvloeden. Syngenta Seeds Vegetables aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met deze brochure.
Copyright ©2021, Syngenta. ® Registered trademark of a Syngenta Group company. Syngenta Seeds BV, Enkhuizen