Tomaten nieuwsbrief #1

Groentezaden
Tomatio Vision

ToBRFV resistente zónder compromis

Syngenta is zich zeer bewust van de impact van ToBRFV op de teelten van haar klanten. Een effectieve resistentie tegen ToBRFV is van groot belang om telers te kunnen verzekeren van een zo goed mogelijke oogst. Maar ToBRFV resistentie kan impact hebben op kwaliteit, houdbaarheid, smaak en andere belangrijke eigenschappen die de markt vraagt.

Syngenta ontwikkelt en verkoopt rassen die effectieve bescherming bieden tegen ToBRFV en die bovendien betrouwbaar zijn op genoemde eigenschappen en een reeks van andere belangrijke resistenties bevatten. En dat voor alle segmenten binnen het tomatenassortiment.

Syngenta’s resistente rassen bieden een totaalpakket dat ervoor zorgt dat telers de verwachtingen van de markt en consumenten kunnen waarmaken.

Hebt ú al een bezoek aan Syngenta’s Tomato Vision gepland?

In TomatoVision zijn Syngenta’s bekende maar vooral ook nieuwe rassen te vinden, in zowel een belichte als onbelichte teelt. Onder de nieuwe rassen bevindt zich natuurlijk veel materiaal met ToBRFV resistentie. Ontdek deze nieuwe rassen met een bezoek aan Tomato Vision.

Bij Syngenta vinden we het belangrijk dat onze rassen zowel voor telers, afnemers áls consumenten interessant zijn. Goede rassen kenmerken zich door een totaalpakket van belangrijke eigenschappen zoals productie, kwaliteit, houdbaarheid, smaak én resistenties. En die hebben we!

Voor wie op zoek is naar betrouwbare rassen in zijn of haar tomatenassortiment is een bezoek aan TomatoVision een must. Syngenta heeft interessante opties voor elk segment. 

Een afspraak is snel en makkelijk gemaakt via uw contactperso(o)n(en) bij Syngenta. TomatoVision is te vinden aan de Coldenhovelaan 3, 3155 RC te Maasland.