Teeltinfo - Bloemkool tweede vrucht

De eerste vrucht staat te groeien, langzaam maar zeker... De late plantingen en het koudere voorjaarsweer zorgen voor een iets ander beeld op de bloemkoolpercelen dan wat we op deze tijd van het jaar gewend zijn. Gelukkig waren de meeste planten ondanks de late plantingen goed aangepakt. Het is nu afwachten hoeveel schade de hevige regenval van maandag 30 mei aangericht heeft.

Intussen het is alweer volop tijd voor het zaaien van de tweede vrucht...

Bloemkool tweedevruchtteelt

DAVID
Daarbij mag vooral David niet in uw teeltplanning ontbreken! Vooral zijn korte groeiduur kan hierbij een erg groot voordeel zijn: dit ras kan in tweede vrucht als eerste geoogst worden. Belangrijk bij de start is een voldoende hoge stikstofbemesting, zodat het gewas optimaal kan weggroeien. Dat bevordert een goede bladaanleg en zelfdekbaarheid. Een vaak vergeten, maar niet onbelangrijk voordeel van David is zijn goede planbaarheid! Groeiomstandigheden lijken zowel David als Gohan niet zo sterk te beïnvloeden: ze zullen de oogstplanning niet in de war sturen door uitstel of sterk vervroegde oogst. En dat is belangrijk in de werkspreiding!

Belangrijke voordelen op een rijtje:
- korte groeiduur;
- sterk gewas, met zware, vaste en gezonde kool;
- uniforme oogst met groot oogstgemak.


GOHAN
Als aanvulling is Gohan hierbij zeer goed geschikt, met 5-7 extra groeidagen tov David. Dit ras kent een goede gewasontwikkeling en levert zware en vaste kolen. Tijdige afdekking is echter noodzakelijk. Door hun verschil in groeiduur zijn David en Gohan gemakkelijk op de zelfde dag te planten, tijdens het vaak erg drukke plant- en oogstseizoen van juli.

Belangrijke voordelen op een rijtje:
- bladstand (Gohan is duidelijk omvangrijker en heeft minder stikstof nodig dan David);
- betrouwbaarheid in groeiduur (weinig uitstel);
- zware vaste kool.


Bloemkool oogst

CLARINA
Ons knolvoetresistent ras Clarina vormt voor vele telers nog steeds een belangrijke basis voor hun bloemkoolteelt. Zeker met de hevige plensbuien in het achterhoofd, is het belangrijk om geen risico’s te nemen op percelen waar u aan de aanwezigheid van knolvoet twijfelt! Dit ras staat voor oogstzekerheid met goede kwaliteit. Belangrijk is om steeds voldoende aandacht te schenken aan een goede bemesting. Net als David wordt Clarina bij voorkeur in trays opgekweekt en vraagt een iets hogere bemesting vergeleken met andere standaardrassen om de bladgroei nog meer te stimuleren. Clarina blijft het ideale ras voor telers die hun bloemkool via de veiling of bij andere verse markt kanalen afzetten. De sterke gezondheid en uitstekende koolkwaliteit zijn in het najaar de meest overtuigende factoren om voor dit dubbeldoelras te kiezen.

Belangrjike voordelen op een rijtje:
- knolvoetresistant;
- oogstzekerheid met kwalitatieve kool;
- geschikt voor de verse markt zowel als voor de industrie.


U kunt dus een mooie teeltspreiding met ons gamma bloemkoolrassen bekomen. Ook bij laat planten kunt u nog steeds op een aanvaardbaar oogsttijdstip oogsten, door de korte groeiduur van onze rassen.

Blad- en koolkwaliteit, uniformiteit en betrouwbaarheid, dat zijn dé belangrijkste eigenschappen van al onze huidige en toekomstige bloemkoolrassen!

Bekijk hier het complete teeltplanningtabel of bezoek onze bloemkoolpagina's.

Veel succes met de teelt en alvast een goede eerste-vrucht-oogst toegewenst. Voor alle vragen kunt u contact opnemen met Celine Denys, +32 4 72049741.