Bestrijding van perebladvlooien in beslissende fase | Syngenta Nederland

You are here

Bestrijding van perebladvlooien in beslissende fase

04.06.2015

De bestrijding van perebladvlooien komt nu in een beslissende fase. Vanaf de bloei is de populatie van de 2e generatie vlooien sterk in opbouw en die groeit in de richting van de langste dag uit naar een hoogtepunt.

De bestrijding van deze tweede zomergeneratie is zeer beslissend voor de hoeveelheid schade die in de komende zomermaanden gaat ontstaan. Deze schade valt uiteen in directe schade door verlies van productie in dit teeltseizoen en zwakke knoppen die voor productie verlies in 2016 kunnen zorgen.

En in indirecte schade door zwartschimmels op de honingdauw van de perebladvlooien, die de kwaliteit van de peren negatief beinvloeden. Reden temeer om de bestrijding effectief aan te pakken.

In feite leunt de bestrijding dit jaar nog op twee sleutelproducten; Vertimec Gold® en Movento. Zeker bij een te hoge druk is het verstandig om voor de bestrijding van de generatie die nu in ontwikkeling is en tevens de meest schadelijke is, gebruik te maken van deze twee middelen en niet te gokken op de nevenwerking van “alternatieven”. Door het relatief koude en vooral schrale weer loopt de periode van eiafzet en uitkomen van de eieren door elkaar en duurt de cyclus langer. Zeker als ernu al larven gevonden worden is het verstandig om deze eerst aan te pakken met 0,75 l Vertimec Gold®/ ha.
 

Kies omstandigheden uit waarbij Vertimec Gold® goed de kans krijgt om door de waslaag te worden opgenomen,bij een hoge luchtvochtigheid of als het gewas vochtig blijft door dauw.
Houdt de situatie vervolgens scherp in de gaten en voer op tijd eventueel nog een correctie bespuiting als er larven overblijven. Hiervoor is Vertimec Gold® het meest geschikt maar blijf niet wachten en grijp in voordat de larven te groot zijn en want oudere larven zijn namelijk minder gevoelig dan jonge larven.

Vertimec Gold® mag dit jaar tot 1 november worden ingezet. Voeg aan Vertimec Gold® altijd 125 ml. Agral®Gold per 1000 l. water toe.