Door zachte najaarsweer al bladluizen gevonden in vroeggezaaide tarwe- en gerstpercelen | Syngenta Nederland

You are here

Door zachte najaarsweer al bladluizen gevonden in vroeggezaaide tarwe- en gerstpercelen

18.08.2016

Pas op voor gerstevergelingsvirus in uw tarwe en gerst 


Door het zachte najaar zijn de wintergranen bijna overal gezaaid en de meeste gewassen staan ook al boven. In veel gewassen worden nu bladluizen gevonden en deze kunnen het gerstevergelingsvirus overbrengen in zowel tarwe als gerst.

Gerstevergelingsvirus overgebracht door bladluizen


Gerstevergelingsvirus is een persistent virus, dat overgebracht wordt door bladluizen. Vroeg gezaaide tarwe of gerst kan vooral in een relatief warme herfst besmet worden door invliegende bladluizen. De besmetting blijft in het najaar beperkt tot de geinfecteerde planten en is in het gewas nog weinig opvallend. Vooral planten in de perceelsranden kunnen aangetast worden.

In het voorjaar, bij het stijgen van de temperaturen, wordt de ziekte in het veld verder verspreid.In een zachte winter in combinatie met een warm voorjaar is de kans op verdere verspreiding het grootst, omdat luizen in het gewas overwinteren en vanuit geïnfecteerde planten nog gezonde graanplanten besmetten. De aantasting wordt als haarden in het gewas zichtbaar.

Hyvido gerstrassen standard ontsmet met insecticidencoating


In gerst is de schade meestal beperkt, in tarwe kan een besmetting tot opbrengstderving leiden. De Hyvido gerstrassen zijn standaard ontsmet met insecticidencoating. Hiervan mag een voldoende lengtewerking worden verwacht maar controleren op aanwezigheid van luizen is toch aan te raden.

Advies


Bladluizen in wintergranen kunnen worden bestreden met 0,05 l/ha Karate Zeon®.
Deze bespuiting eventueel herhalen als de hoge temperaturen aanhouden.