Fruitteelt in Nederland: meer met minder | Syngenta Nederland

You are here

Fruitteelt in Nederland: meer met minder

18.08.2015

Met The Good Growth Plan wil Syngenta wereldwijd haar bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw.

Het plan zet zes doelstellingen voorop, onder meer inzake productie, biodiversiteit en veilig middelengebruik, die tegen 2020 behaald moeten worden. Met het Nederlandse fruitproject levert Syngenta samen met fruittelers over heel het land een substantiële bijdrage aan de doelstelling om meer te produceren met minder.

Verduurzaming van de fruitteelt

Vijftien fruittelers werken samen met Syngenta om hun teelt te verduurzamen. Bij al deze telers wordt een uitgekiend spuitprogramma gehanteerd . Bij een aantal is een biodiversiteitsstrook aangelegd waar natuurlijke vijanden op af komen die helpen bij de plaagbestrijding. Daarnaast wordt bij de teelt naast veilige chemische gewasbeschermingsmiddelen ook biologische gewasbescherming gebruikt. De telers krijgen ook advies op maat over duurzaam en verantwoord middelengebruik. Een ander belangrijk speerpunt in dit project is het schoonhouden van oppervlaktewater. Daarom is bij een aantal telers een Heliosec geplaatst, waarin het te reinigen water wordt opgevangen en geschoond.

De vijftien referentietelers die deelnemen aan het project, worden de komende jaren vergeleken met twintig gangbare telers. “We willen aantonen dat fruitteelt duurzamer kan, met behoud van kwaliteit en een hoge opbrengst”, vertelt Jan Hoogland, adviseur voor fruit bij Syngenta.

Waardevolle samenwerking
Een van de fruittelers waar Syngenta in dit project mee samenwerkt is het bedrijf FruitNL in Ommeren. Wim van Zoelen, fruitteler: “Wij staan voor duurzame landbouw en vinden het heel belangrijk om verantwoord te kunnen produceren. Het is voor ons heel waardevol en van groot belang om samen met Syngenta te zoeken naar duurzame oplossingen in de fruitteelt die ook economisch rendabel zijn.” Dankzij de medewerking van de vijftien referentietelers zoals Wim van Zoelen kunnen de verbeteringen in de praktijk gemeten geworden, zodat met feiten onderbouwd kan worden dat fruitteelt duurzamer kan. Er wordt hierbij niet alleen naar de totale opbrengst gekeken, maar ook naar key performance indicators (KPI’s) zoals opbrengst per kg actieve stof, opbrengst per kg meststof, opbrengst per liter water, enz.

Een indruk krijgen van duurzame fruitteelt in de praktijk? Zie het filmpje 'Duurzaamheid in de fruitteelt’ onder de tab ‘Syngenta Nederland duurzame land- en tuinbouw’ op deze website.

Het fruitproject in Nederland vormt één van de vele duurzaamheidsprojecten die Syngenta in Europa momenteel opstart. In België is er een gelijkaardig project met bloemkool, in Groot-Brittannië met gerst. Jan Bouwman, manager duurzaamheid bij Syngenta: “We zijn wereldwijd bezig om samen met telers de toekomstige uitdagingen in de landbouw aan te gaan. Denk hierbij aan het gebruik van minder water, land en meststoffen en meer monden om te voeden. Als bedrijf actief in gewasbescherming en zaden willen we hier graag het voortouw in nemen.”