Heliosec de oplossing om erfwater vervuild met gewasbeschermingsmiddelen te reinigen | Syngenta Nederland

You are here

Heliosec de oplossing om erfwater vervuild met gewasbeschermingsmiddelen te reinigen

08.05.2015

Gewasbeschermingsmiddelen horen niet in het oppervlaktewater. De aanwezigheid van de middelen in het oppervlaktewater wordt geanalyseerd door de waterschappen en de overheid heeft aangegeven dat deze in 10 jaar tijd nagenoeg nul dient te zijn.

Mocht het er naar uit zien dat dit niet gehaald wordt, dan zullen in de komende 2-4 jaar extra maatregelen onvermijdbaar zijn zoals grotere teeltvrije zones en restricties van toepassingen.
 

Het middelenpakket staat dus onder druk.
Op het veld is al veel gebeurd om drift van de spuitvloeistof te voorkomen zoals kant- en drift reducerende doppen, sleepdoeken, luchtondersteuning, GPS spuiten etc , maar op het erf kan nog een slag worden gemaakt. Het is gebleken dat in Nederland meer dan 50 % van de hoeveelheid middel in het oppervlaktewater afkomstig is van werkzaamheden met de middelen op het erf.

Vervuiling kan ontstaan bij:

  • het schoonspuiten van de spuit en andere machines die in aanraking zijn geweest met gewasbeschermingsmiddelen, 
  • het interne reinigen van de spuit, mocht dat niet voldoende gebeurd zijn op het veld,
  • bij het vullen van de spuit door morsen etc.

De link hieronder geeft aan wat in het Activiteitenbesluit staat als het gaat om drift- en emissie beperking in de land- en tuinbouw sector.

www.activiteitenbesluitagrarisch.nl

Syngenta heeft samen met een Frans bedrijf de Heliosec ontwikkeld. Het systeem is eenvoudig, weinig onderhoudsgevoelig en er is geen grond nodig voor de reiniging.

De Heliosec is een eenvoudig hulpmiddel om spuit- of spoelwater te scheiden van de gewasbeschermingsmiddelen die zich daar in bevinden. In totaal kan 2500 liter water worden opgeslagen in de Heliosec. De afmetingen van de Heliosec zijn 2 bij 3 meter en deze is ongeveer 1 meter hoog.

De Heliosec kan het beste op een zonnige en winderige plaats worden neergezet, vlak bij de ruimte die wordt gebruikt om de spuit te stallen, te vullen, te ledigen en te reinigen. Vanaf deze spoelplaats moet het water afkomstig vanaf de spuit terechtkomen in de Heliosec. Wind en zonlicht moeten gedurende het jaar zorgen voor de verdamping van het water.

Het achterblijvende residu van de middelen blijft na verdamping achter op het plastic zeil welke jaarlijks afgevoerd en vervangen dient te worden. Via van Gansewinkel kan het zeil met daarop de restanten in een plastic container worden afgevoerd. De kosten voor ophalen en afvoeren zijn voor de teler (ongeveer € 40). Afvoer via van Gansewinkel.

In Nederland is in de afgelopen jaren proefgedraaid op 4 locaties (PPO Westmaas, PPO Vredepeel, PPO Kompas en PPO Lelystad, ) om verder ervaring op te doen.