You are here

Het CTGB heeft eind mei besloten het middel Spyrale te herregistreren

Nieuws
30.06.2015

Om het middel veilig te kunnen gebruiken zijn strengere drift reducerende maatregelen opgenomen en mag Spyrale niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden. Herbetreders moeten tevens handschoenen dragen.

De aflevertermijn voor het oude etiket is 1 september en de uiterste opgebruiktermijn is 1 oktober 2015. Spyrale met het huidige etiket kan dit seizoen dus nog zoals gebruikelijk worden ingezet.

De werking van Spyrale® komt het beste tot uiting wanneer het tijdig wordt ingezet. Het middel heeft een goede en langdurige werking op alle bladziekten in bieten: Cercospora, Ramularia, Stemphylium, meeldauw en roest. De werking van Spyrale is zowel preventief als curatief.

Ook uit officieel onderzoek uit 2014 blijkt dat starten met Spyrale de beste werking geeft op Stemphylium. Uw Crop Advisor van Syngenta kan u hier meer over vertellen.

Ook zullen wij dit jaar onze ‘enveloppen actie’ weer herhalen. Dit betekent dat uw klanten weer de mogelijkheid krijgen om monsters van bietenblad met ziekteverschijnselen naar het IRS te sturen voor determinatie van de ziekteverschijnselen. Uw Crop Advisor van Syngenta zal u uiteraard voorzien van voldoende enveloppen en formulieren om het insturen zo makkelijk mogelijk te maken.