Innovatiefonds beloont 4 vernieuwende ideeën | Syngenta Nederland

You are here

Innovatiefonds beloont 4 vernieuwende ideeën

11.02.2016

Het Innovatiefonds voor telers heeft vier agrariërs beloond voor hun innovatie.

De toegekende innovaties zijn zowel opbrengstverhogend als kostenbesparend en duurzaam. In toepassing lopen ze sterk uiteen. De initiatiefnemer van de Eco-Combi Douche ontving zelfs € 10.000 als financiële stimulans.

Bloembollenkweker Cornel van Schagen uit Bergen ontwikkelde samen met Agrin-Serv een Eco-Combi Douche om bollen efficiënter en duurzamer te ontsmetten en ontving daarvoor €10.000. Het unieke van de Eco-Combi Douche is dat ze vijf functies combineert: koken/warmtebehandeling, ontsmetten/broezen, drijfzinken, tulpenbollen volledig natmaken en de reiniging van het fust tegen schadelijke organismes. De volautomatische straat reduceert het energie-, water- en middelengebruik.

Aangepaste machines
Ook bij akkerbouwer Roelof Bloeming uit Odoornerveen was co-creatie het sleutelwoord. Samen met machinebouwer Evers zette hij een machine neer die de grondbewerking en gewasbescherming in de cichorei niet meer volvelds toepast maar in stroken van 15 cm. Bloeming bespaart met zijn aangepaste machine zo’n 70% gewasbeschermingsmiddel en ontving daarvoor € 2.000. In een werkgang woelt, cultiveert, zaait en spuit hij 15 cm brede stroken. Door de grond tussen de stroken onbewerkt te laten blijft de capillaire werking optimaal.

Opbrengst grasland in beeld
Ook de Friese melkveehouder Piet Jan Thibaudier uit Lemmer werkt aan kwaliteit. Hij maakt het drogestofgehalte per hectare inzichtelijk met de Pasture Reader. Deze meet met ultrasone geluidsgolven de hoogte en dichtheid van het gras en rekent dit om naar kilogram drogestof. Doordat de reader met GPS werkt kan de melkveehouder plaatsspecifiek graslandvernieuwing, aangepaste bemesting of ontwatering toepassen. Naast een optimale grasopbrengst ontving hij een toekenning van € 2.000.

Spuiwater tegen onkruid en blad
Een vierde en laatste toekenning ontving hardfruitteler Wim van Wijk uit het Utrechtse ’t Goy. Afvalwater een duurzame toepassing geven beloonde het fonds met € 5.000. Van Wijk gebruikt spuiwater met succes als onkruidbestrijder en bladverwijderaar. Naast de krachtige afbrekende eigenschap bezit spuiwater relatief veel stikstof. Hierdoor bespaart de fruitteler niet alleen gewasbeschermingsmiddel maar rijdt ook minder mest uit.

 Het Innovatiefonds voor telers stimuleert vernieuwende ideeën bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw. Innovaties insturen kan tot 15 april a.s.