Laat schurft en zwartvruchtrot geen verrassing worden! | Syngenta Nederland

You are here

Laat schurft en zwartvruchtrot geen verrassing worden!

28.04.2016

Op meerdere plaatsen wordt op appels, die nu uit de bewaring komen, een zware aantasting van spatschurft gevonden. Deze schurft heeft zich tijdens de bewaring ontwikkeld en is zonder uitzondering afkomstig van zware infecties, die tijdens de natte augustus maand van vorig jaar zijn ontstaan. Op veel percelen is toen schurft op het blad gevonden en kennelijk is toen ook deze spatschurft ontstaan. Door de ascosporen op het afgevallen aangetaste blad kunnen nu, tijdens voldoende lange bladnatperiodes, op het jonge blad weer heel makkelijk nieuwe schurftaantastingen ontstaan en daarmee is de cirkel weer rond.

Dit dient u juist te voorkomen door in deze periode heel alert te reageren op elk mogelijk schurftrisico. Realiseert u zich dat er nu elke paar dagen nieuw onbeschermd bladoppervlak bijkomt en dat niet elk fungicide even regenvast is. In deze gevaarlijke periode van het seizoen, brengt Chorus ® uitkomst. Deze fungicide pakt schurft, die net in het blad tot ontwikkeling is gekomen, zeer effectief aan. Ook bij lagere temperaturen. Het beste resultaat krijgt u door het middel ofwel preventief, dus kort vóór een infectie ofwel uiterlijk 48 tot 72 uur na een infectie (dus curatief), toe te passen. Vanuit resistentiemanagement moet Chorus altijd gemengd worden met een contactfungicide.

Advies: Chorus mag 3 x per seizoen worden ingezet waarvan 2 toepassingen vóór 1 mei in een maximale dosering van 400 gr/ha. Na 1 mei is de maximale dosering 600 gr/ha. Spatschurft produceert conidio sporen die onder de microscoop zeer goed herkenbaar zijn. Als vruchten met spatschurft in de boomgaard komen, kunnen de sporen hiervan op de jonge groene delen conidien infecties veroorzaken. Chorus beschermt uw appels en peren zowel tegen infecties veroorzaakt door asco sporen als door conidio sporen.


Schurftsporen onder microscoop

Chorus: ook werkzaam tegen zwartvruchtrot
Chorus doet meer dan alleen uw appels en peren tegen schurft beschermen. Proeven in het laboratorium én in het veld hebben aangetoond dat Chorus ook een goede werking tegen zwartvruchtrot op het blad én een redelijk goede werking op de vruchten heeft. Afhankelijk van weersomstandigheden kan zwartvruchtrot al vanaf de 2e helft van april infecties veroorzaken. Chorus is een van de weinige fungiciden, met een bewezen werking, die vóór 1 mei ingezet mogen worden.

Op hetzelfde moment en met één en dezelfde bespuiting beschermt u zo uw peren tegen schurft én zwartvruchtrot. Is dat nou makkelijk of niet? Op deze manier legt u vroeg in het seizoen al een goede basis tegen zwartvruchtrot. Iets later in het seizoen, als de infectiedruk toeneemt en de bescherming van de vruchten belangrijk wordt, kunt u voor de bescherming van uw peren tegen zwartvruchtrot overschakelen op Switch® en Score®. In een volgende fruitmail vertellen we u daar meer over.

Tip voor een betere vruchtzetting in peren
Van verschillende kanten komen berichten over dode knoppen in peren. Deze afsterving van knoppen zo vroeg in het voorjaar kan twee oorzaken hebben;
- knopsterfte door Alternaria (schimmelziekte) óf
- knopsterfte door Pseudomonas (bacterieziekte die lastig te bestrijden is).

Gezien de intensieve spuitschema’s op peren, met name vanwege de bestrijding van zwartvruchtrot, lijkt Alternaria als oorzaak niet waarschijnlijk. De relatief natte winter past veel meer bij Pseudomonas. Als u twijfelt aan de kwaliteit van de knoppen en zeker als het weer tijdens de bloei ook nog ongunstig is, is het aan te bevelen om in het begin van de bloei de zetting te verbeteren met 250 ml. Berelex® GA4/7 eventueel in combinatie met 2- 3 tabletten Berelex GA3. Aan het einde van de bloei kan de bespuiting met Berelex GA 4/7 herhaald worden in een dosering van 500 ml/ha.

Voor vragen en advies kunt u altijd contact opnemen met onze Crop Advisor Jan Hoogland.