Met Solvit® schoon het najaar in! | Syngenta Nederland

You are here

Met Solvit® schoon het najaar in!

07.09.2018

Solvit is bij veel rozenbedrijven voor het eerst toegepast om meeldauw te bestrijden. En dat met positief resultaat! Vooral de curatieve werking van Solvit wordt erg gewaardeerd!

Tot 1 oktober kan Solvit nog gebruikt worden om het gewas op te schonen. Voer nu het nog kan een blokbespuiting met Solvit uit van maximaal 3 toepassingen en ga schoon het najaar in.

Hoe werkt Solvit

De kracht van Solvit schuilt in de combinatie van 2 actieve stoffen met een verschillend werkingsmechanisme. Hierdoor wordt meeldauw op 2 fronten tegelijk aangevallen en is resultaat snel zichtbaar. Er is sprake van contactwerking op het bladoppervlak direct na een toepassing en lokaal systemische werking door opname in het blad. De meeldauwplekken worden grijs en drogen in. Uiteindelijk herinneren alleen donkerpaarse plekken op het blad nog aan de oude meeldauwaantasting.

Hoe kan Solvit veilig worden toegepast

In de meeste rozencultivars kan Solvit veilig ingezet worden als de gebruiksadviezen worden gevolgd. De soort White Naomi is zowel in de praktijk als in onderzoek het meest gevoelig gebleken. Met name bij herhalingstoepassingen neemt de kans op gewasreactie toe. Wees hier dus alert op.
 

Tips om Solvit veilig toe te passen

• Niet toepassen onder snel drogende omstandigheden
• Zorg dat het gewas minimaal 1 uur nat blijft voor voldoende opname in het blad
• Voorkom toepassingen bij hoge temperaturen en instraling
• Gebruik maximaal 1,125 liter per ha (ook bij hogere watervolumes)
• Pas op met tankmixen

Indien nog geen ervaring is opgedaan met een middel of combinatie in een specifiek gewas, voer dan altijd kleinschalig een proefbespuiting uit om vast te stellen of het gewas het middel of de combinatie verdraagt.

Tips voor een optimaal resultaat
Hanteer een concentratie van 75 ml Solvit per 100 ltr water bij een watervolume van 1500 ltr water per hectare. Bij hogere watervolumes dient de concentratie van Solvit evenredig te worden verlaagd zodanig dat er maximaal 1,125 ltr Solvit per hectare wordt toegepast. Voorkom afdruipen van het gewas om onvoldoende effectiviteit te voorkomen. Gebruik daarom bij voorkeur niet meer dan 3000 ltr water per hectare voor de meeldauwbestrijding.

Pas Solvit toe in bloktoepassingen van maximaal 3 bespuitingen en een interval van 7 dagen. Door de opbouw van de actieve stof in het gewas bij herhalingsbespuitingen wordt meeldauw optimaal bestreden.

Solvit laat zich uitstekend combineren met Hicure®. Hicure is een biostimulant met bewezen effectiviteit voor verbetering van de plantweerbaarheid in roos. Met Hicure zijn goede praktijkervaringen opgedaan in roos in combinatie met Solvit. Met name de duurwerking wordt hiermee verbeterd.

De voordelen van Solvit op een rij
• Sterke preventieve en curatieve werking
• Gewasveilig bij juiste toepassing
• Zeer laag risico op resistentieontwikkeling
• Veilig voor biologische bestrijders in roos
• Goede nevenwerking op roest
• Eenvoudig in gebruik

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met onze crop advisor.