Nieuwe Powercell maisrassen geven uitzonderlijk rendement | Syngenta Nederland

You are here

Nieuwe Powercell maisrassen geven uitzonderlijk rendement

22.01.2016

Veetelers gaan op zoek naar maïs met de hoogste energie-opbrengst per hectare. Met de Powercell maïshybrides Vemstar , SY Madras en SY Fanatic heeft Syngenta een nieuwe generatie snijmaisrassen die aan dit criterium voldoet.

Powercell variëteiten zijn uniek omdat ze er een hogere opbrengst (tot 500 kg extra drogestof per hectare) combineren met de hoogste voederwaarde (tot gemiddeld 39 VEM extra per kg drogestof). Dit zorgt ervoor dat Vemstar en SY Fanatic telers een uitzonderlijk rendement geven. Per hectare maïs kan dit oplopen tot € 50 aan extra drogestof opbrengst. Maar wat nog belangrijker is: afhankelijk van het rantsoen, kan de uitzonderlijke voederkwaliteit een voordeel opleveren tot € 58 per koe. Meer gedetailleerde informatie over deze rassen vindt u hieronder en op de website www.syngenta-powercell.nl
 

Uitstekende resultaten in Rassenlijst
De rassen Vemstar en SY Fanatic en SY Madras liggen in het meerjarig onderzoek voor opname in de rassenlijst in Nederland. In dit onderzoek scoren deze Powercell rassen zeer sterk (tabel). Naast energie-opbrengst (resp 102 en 104 rel), onderscheiden ze zich ook en vooral door duidelijk betere VEM-waarden (102 en 103 rel, dus tot 30 VEM/kg DS extra) ten opzichte van de actuele rassenlijstrassen. Veel energie per hectare dus.

De PPO-cijfers worden volledig bevestigd door de 2-jarige cijfers van DLV (grafiek).
In het DLV onderzoek staan Vemstar en SY Fanatic op 1 en 2 voor VEM-opbrengst per hectare (105 rel). En ook hier scoort geen enkel ras beter voor VEM/kg DS: gemiddeld scoren de Powercell rassen 29 tot zelfs 48 VEM hoger dan gemiddeld!

Opbrengst mét kwaliteit
Als we de gemiddelde meeropbrengst aan droge stof bekijken in 2013 en 2014 in het PPO en DLV onderzoek kunnen Powercell rassen tot 500kg drogestof meer leveren per hectare dan de referentierassen. Als we daar de zeer hoge voederwaarde bij optellen geeft dit natuurlijk een uitzonderlijk energie-rendement per hectare.

Evenwichtige kwaliteit
De zeer hoge VEM-waardes van Vemstar en SY Fanatic resulteren in duidelijk hogere melkproductie uit ruwvoermaïs, wat in bepaalde rantsoenen een financieel voordeel tot
€ 58,-per koe op kan leveren. De energie komt zowel door een uitzonderlijke celwandverteerbaarheid in combinatie met een hoog aandeel bestendig zetmeel, aangevuld met een hoog suikergehalte. Doordat de energie op verschillende manieren aangeleverd wordt en vrijkomt, heeft dit een positieve invloed op de melkgift.

Oogstflexibiliteit
Opvallend voor Powercell rassen is het afrijpingspatroon. De kolf is vroegrijp, terwijl de rest van de plant niet noodrijp wordt. Dit kenmerk noemen we ook wel “stay young”. Het zorgt voor flexibiliteit bij de oogst (gewas kan gedurende langere periode op het optimale moment gehakseld worden) en geeft toch een relatief hoger aandeel zetmeel (kolfrijpheid) en een hoger suikergehalte (gezond blad). 

Goede droogtetolerantie
Powercell hybriden hebben een zeer goede droogtetolerantie, dus ook in droge zomers op de lichtere zandgronden, geven Vemstar en SY Fanatic de zekerheid van een goede oogst. De afgelopen jaren kon dit in diverse proeven vastgesteld worden. Een niet onbelangrijke troef in Zuid-Nederland. Vemstar en SY Fanatic zijn in 2015 volop beschikbaar (vraag er naar bij uw handelaar), zodat u uitgebreid kennis kunnen maken met de voordelen en de uitzonderlijke voederkwaliteit van deze rassen.

Foto onder: op het veld kenmerken Vemstar, SY Madras en SY Fanatic door stevige, gezonde planten met een opvallend vroegrijpe kolf.