You are here

Nieuwsbrief 2 - Overture

Nieuws
23.02.2015

Alle actualiteit over Overture 

Terugblik
Het jaar 2015 is begonnen met zeer weinig instraling waardoor er op sommige plaatsen wat ongelijkheid in koppen is gekomen. Het was dus noodzakelijk om terug te gaan in temperatuur om de bloemen sterk te houden en abortie te voorkomen. Er is veel gewerkt met voornacht temperaturen van 15 - 17°C en etmaal temperaturen van 17.5 - 18°C. Hierdoor heeft bijna iedereen zetting gekregen. We zien wel dat de eerste zetting vaak verspreid zit over meerdere oksels.

De eerste zetting is er bij de vroege zaaiers (half oktober) in week 1-2 aangekomen en de telers met een zaaidatum van begin november hebben vanaf week 6 zetting gekregen. Na de zetting was het nodig een rondje te maken om vruchten te dunnen.
De vroege zaaiers zijn de eerste paprika’s deze week alweer aan het oogsten.
Na de zetting zijn de temperaturen weer wat verhoogd om wat snelheid in het gewas te krijgen. Door de energievraag van de vruchten zien we de kop iets fijner en donkerder worden.

Doordat de zijscheuten soms erg kort zijn, kwamen er weleens twee vruchten in een oksel voor, die elkaar later eventueel kunnen gaan verdringen. Om dit voor te zijn, werden deze vruchten verwijderd.

Dunnen
Maak bij een 3-4 stengel systeem bij voorkeur het oksel boven de gezette vrucht leeg en laat de plant de rest zelf regelen. Indien men twee vruchten boven elkaar laat zitten, zullen deze op hetzelfde moment de maximale energievraag hebben en vaak ook binnen dezelfde week geoogst worden waardoor de plant sneller uit balans kan raken.
Folie
Bij de meeste bedrijven is het AC-folie eind week 6 of week 7 verwijderd. Hier werden de gewassen donkerder, maar na verwijderen kwam het gewas weer op kleur. Een enkele latere zaaidatum heeft het AC-folie er nog in liggen.
Groei
Door de lagere instraling en lagere etmaal temperaturen zijn de meeste gewassen iets compacter. Bij de bedrijven die aan het oogsten zijn, zien we al weer zetting. Opvallend is dat de vruchten zeer snel uitgroeien en grof worden.

Huidige situatie
Op dit moment zitten we in de periode naar tweede zetting.
Hier geldt ook weer dat de temperatuur verhoogd mag worden als de vruchten 2,5 cm of groter zijn.

Vooruitblik
Na de zetting is een voldoende snelle uitgroei te realiseren door groeizame omstandigheden te maken met voldoende vocht en warmte. Bij een krachtig gewas mag men de dag iets doortrekken. Blijf naar de gewas-/bloemstand kijken. Het is belangrijk om Overture op zijn vruchten te blijven sturen.

Snoei de plant niet te kaal en draai tijdig in. Een recht omhoog groeiende kop heeft altijd meer groeikracht dan een hangende kop.

Houd voldoende buistemperatuur aan. Dit beinvloedt de ontwikkelingssnelheid van de vrucht.
Als er voldoende vruchten aan de plant hangen, is het raadzaam om de eerste vrucht er zo vroeg mogelijk af te halen. Het is bekend dat een vrucht in de 5e week enorm veel energie kost. Kan deze tijdens de 5e week geoogst worden, dan krijgt de plant weer extra energie.

Voorkom het leeg oogsten van de plant. Door zijn groeikracht kan de plant te sterk worden en de bloemen te grof waardoor er meer kans is op knoopvruchten. Oogst bij voorkeur 1 vrucht per plant en ga vaker rond. Hierdoor wordt ook wat meer regelmaat verkregen.

Bij een te klein eerste zetsel kan het wat harder laten worden van de eerste vrucht de kop mogelijk beter in balans buigen.

Ziekten en plagen

Vroege aanwezigheid van trips
Sommige paprikatelers werden dit jaar reeds zeer vroeg geconfronteerd met trips, vaak wanneer de roofmijten/Montyline am nog maar net waren/was uitgezet. Om dit zo goed mogelijk te beheersen is ons advies om voldoende zakjes per ha te introduceren - 3000 stuks/ha. De roofmijten hebben immers even tijd nodig om uit de zakjes te komen en het gewas te koloniseren. Bij te lage dosissen kan het tot 4 weken langer duren eer de planten die ver verwijderd zijn van een zakje, ook voldoende roofmijten op het blad en in de bloem bevatten.
Bladluis
Naast trips werden ook de eerste bladluizen reeds gesignaleerd. Biologisch kan je dit aanpakken met Aphidoline a en Aphiline. Aphidoline bevat de galmug Aphidoletes, die zijn eitjes in bladluiskolonies legt. De larven die hieruit komen, zijn zeer vraatzuchtig en voeden zich met verschillende bladluizen. Aphiline bestaat in verschillende formuleringen, afhankelijk van de behoefte. Er bestaat een mixformulering, (Aphiline Ace Mix), welke zowel Aphelinus abdominalis, Aphidiuscolemani en Aphidiuservi bevat. Dit is een handige oplossing als meerdere bladluissoorten aanwezig zijn, maar ook wanneer het type bladluis niet gekend is. Wanneer slechts een bladluissoort voorkomt en ze gekend is, is een gerichtere aanpak met de juiste sluipwesp meer gepast en kan men een keuze maken uit Aphiline e (Aphidiuservi), Aphiline c (Aphidiuscolemani). Naast deze biologische bestrijders, is ook Plenum® een krachtig product om bladluis te bestrijden. Dankzij zijn systemische werking kan het zowel gespoten als gedruppeld worden. Wat bovendien zeer belangrijk is, is dat het perfect integreerbaar en dus combineerbaar is met de biologie. Hou er rekening mee dat de bladluizen na een behandeling met Plenum nog een paar dagen leven. Ze kunnen na een behandeling wel geen schade meer aanrichten omdat hun zuigsnuit onbruikbaar is en sterven een aantal dagen nadien door gebrek aan vocht en voeding.
Spint
Er werd nog geen spintaantasting gesignaleerd maar in de periode die aanbreekt is het wel goed om voldoende alert te zijn en de eerste spint zo snel mogelijk te spotten. Spint kan in paprika immers explosief ontwikkelen, een goede monitoring is cruciaal om tijdig in te grijpen. Indien de eerste spinthaarden beperkt in aantal en grootte zijn, is een haardbestrijding met Phytoline p de meest optimale werkwijze. Indien er meer dan 5 haarden per ha worden gesignaleerd, biedt een volveldsintroductie van Phytoline p een goede oplossing voor de beheersing van spint.