Rupsenbestrijding fruitmot na de bloei | Syngenta Nederland

You are here

Rupsenbestrijding fruitmot na de bloei

04.06.2015

In de komende periode richt de aandacht voor bestrijding van rupsen zich vooral op fruitmot. Na een zeer laag aantastingsniveau in 2012 zien we de afgelopen jaren weer een geleidelijke toename.

Op dit moment worden de eerste motjes al weer gevangen dus bij de eerst komende aangename avonden kunt u de eerste ei-afzet verwachten. Mogelijk is dat begin juni al het geval.

Door de komst van nieuwe effectieve middelen is de aanpak van fruitmot de laatste jaren heel éénzijdig geworden. Dat brengt twee gevaren met zich mee. In de eerste plaats is er een risico voor resistentie ontwikkeling. In de tweede plaats zien we andere motten die aanvankelijk nauwelijks een probleem waren, ineens weer in aantal toenemen. Voorbeelden hiervan zijn de appelbladmineermot en de vouwmijnmot.

Advies:
Door Insegar® aan de basis te spuiten, chlorantraniliprole rond de langste dag toe te passen en Affirm® rond half juli in te zetten, hebt u een schema dat alle opkomende problemen oplost, resistentie ontwikkeling voorkomt en geen problemen met residuen oplevert. Dat betekent dus driedubbele winst. Insegar® mag toegepast worden in een dosering van 400 gram per hectare, de dosering van Affirm® is 3 kg/ha.