Water staat steeds hoger op de agenda | Syngenta Nederland

You are here

Water staat steeds hoger op de agenda

17.07.2015

Nieuwe importeur Heliosec voor de Benelux 

Over dit onderwerp heeft Syngenta de laatste maanden veel lezingen verzorgd, waarbij werd stilgestaan bij de verontreiniging van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen.

Dit is een zorgdossier. Als de hele sector van fabrikant tot teler er de schouders onder zet zal het (noodzakelijk) resultaat niet uitblijven.

De Heliosec biedt een eenvoudige manier om het water dat vervuild is met gewasbeschermingsmiddelen op te vangen en de middelen te scheiden van het water door middel van zon en wind. Uit onderzoek is gebleken dat het vervuiling op het erf voor meer dan 50% bijdraagt aan de totale vervuiling van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen.

Zon en wind verdampen het water waardoor slechts de droge stof achterblijft

Op de Heliosec is de VAMIL/MIA regeling van kracht. Voor MIA/VAMIL Informatie verwijzen we u naar de volgende website: http://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/12/BrochureMilieulijst%202014.pdf

Voor meer informatie kunt u het leaflet downloaden. Contactgegevens leverancier voor de Benelux:

Belgian Energy Systems
Nijverheidslaan 1-B,
B-Ledegem.
Tel: +32 (0)51 22 82 03

De “Toolbox Water” brengen we hierbij ook graag onder de aandacht. De toolbox bevat een aantal praktische tips om emissie te voorkomen (www.toolboxwater.nl), o.a. over zuivering van restvloeistof.