Overname SURfaPLUS hulpstoffen door Syngenta

Over Syngenta
Chrysant

Syngenta is zeer verheugd om per 15 januari 2021 de nieuwe toelatingshouder van het SURfaPLUS productportfolio te zijn. Als gevolg van deze overname gaat Syngenta de hulpstoffen ASSIST M36®, ATPLUS™ UCL1007 en ELASTO G5® verkopen.

Hulpstoffen

De producten zijn een mooie aanvulling op het Syngenta productportfolio in gewasbescherming en is in lijn met Syngenta’s strategie om telers aanvullende keuzes van producten en technologieën te bieden, om effectief en duurzaam gewassen te kunnen telen. 

Vanaf 2004 heeft SURfaPLUS met enthousiasme distributeurs en telers laten zien dat toevoeging van een hulpstof de werkzaamheid van een gewasbeschermingsmiddel aanzienlijk kan verbeteren. Afhankelijk van de toepassing kan dat leiden tot een lagere frequentie van de behandelingen en/of een lagere dosering. Zo werden vele telers en specialisten overtuigd door onder andere de zeer effectieve bestrijding van mineervlieg met Mainspring en een sterke verbetering van de groeiregulatie met daminozide. De door SURfaPLUS geïntroduceerde hulpstoffen ATPLUS UCL 1007, Elasto G5 en sinds 2018 ASSIST M36 als opvolger van de Hasten zijn voor velen bekende namen geworden.

SURfaPLUS blijft voortbestaan en zal zich nog meer gaan richten op onderzoek naar en ontwikkeling van hulpstoffen. 

Voor vragen over de SurfaPLUS producten kunt u vanaf heden terecht bij uw contactpersoon van Syngenta. Ook zal de website www.surfaplus.com u voorlopig nog blijven informeren over bovengenoemde hulpstoffen. 

Wij willen SurfaPLUS, en in het bijzonder de heer Hans de Ruiter, bedanken voor deze mogelijkheid en zullen met veel aandacht en toewijding de betreffende producten gaan adviseren in de markt.