Wind is een uitdaging voor onkruidbestrijding in het najaar | Syngenta Nederland

You are here

Wind is een uitdaging voor onkruidbestrijding in het najaar

Spuittechniek
19.10.2020
grove druppel spuit

Najaarsonkruidbestrijding zal ook dit jaar een belangrijk onderdeel zijn van de bestrijding van grassen in de graangewassen.
Door de kennis die er afgelopen jaren is opgebouwd met windkracht, bestaat er een reële kans dat de bespuiting niet het gewenste resultaat geeft.

  • Uitstellen van de bespuiting geeft een verminderd effect
  • Windvlagen beïnvloeden het spuitbeeld en een gelijke verdeling
  • 90% driftreductie verbetert het resultaat

Syngenta spuittechniek specialist, Aron Bom, legt uit dat zelfs op dagen met een windsnelheid van 7,2 km/h, wat wordt gezien als de perfecte windsnelheid om te spuiten, er regelmatig windvlagen zijn die daar ruim overheen gaan.

Windsnelheden

Neem bijvoorbeeld de weerdata van 2019; voor akkerbouwers was het een uitdaging om een najaarsonkruidbestrijding optimaal te kunnen uitvoeren, konstateert Aron, Trainee bij Syngenta. In de grafiek is te zien dat er maar 2 dagen  in het najaar waren waar de gemiddelde windsnelheid optimaal was. Om meer optimale spuitmomenten te bepalen kan er gebruik worden gemaakt van een lokaal weerstation of  een anemometer.

Aron geeft ook aan dat de Syngenta Spray Assist App een handige tool is om agrariërs te ondersteunen bij het bepalen van het juiste spuitmoment. Samen met het spuitdopadvies krijgt de teler een volledig spuitadvies, gebaseerd op de optimale weersomstandigheden en mogelijkheden met de spuit. Uw kunt de app downloaden via Apple en Goggle Play Store of ga naar https://www.syngenta.nl/spuittechniek/spray-assist. 

Om onder minder optimale weersomstandigheden toch een goed spuitresultaat te behalen is het belangrijk om met minstens 90% driftreductie aan de slag te gaan. Dit geeft een beter spuitbeeld en een betere verdeling tijdens de bespuiting met frequente windvlagen. Het is daarbij belangrijk om ook de druk in te stellen tussen de 2 en 3 bar, lettend op de eisen gesteld door de DRD-lijst. Met deze 90% driftreductie blijft het optimale watervolume gelijk aan spuitdoppen met een lagere driftreductie. Syngenta heeft met meer dan 400 proeven vastgesteld dat 200 liter per hectare het optimale watervolume is voor een najaars onkruidbestrijding.

Tie wrap

Verder is het belangrijk om niet sneller dan 8 km/h te rijden tijdens de bespuiting. Dit zorgt voor een driftreductie door minder beweging van de spuit. Ook is het zaak om de spuitboom niet hoger dan 50 cm boven de grond in te stellen. U kunt hiervoor  bijvoorbeeld de Syngenta tie wrap gebruiken. Deze tie wrap kunt u gratis aanvragen vie onze website
 
Door de "Go low, Go slow Get covered werkwijze" is een hoge effectiviteitsverbetering behaald ten opzichte van hoe er vroeger gespoten werd.

Rij niet harder dan 8 km/h, houd de spuitboom op 50 cm hoogte en spuit met 200 liter water per hectare met 90% driftreductie.GoLow
Tot slot vertelt Aron dat Syngenta ook aankomend jaar weer onderzoek zal doen naar de meest effectieve manier van spuiten. Hierbij verdiept Syngenta zich ook in nieuwe spuitdoppen voor een nog beter resultaat van de bespuiting.