Nieuw jasje Toolbox Emissiebeperking | Syngenta Nederland

You are here

Nieuw jasje Toolbox Emissiebeperking

Syngenta en duurzaamheid
22.04.2021
Toolbox wasplaatsen

Met de komst van het voorjaar was ook de Toolbox Emissiebeperking toe aan een frisse nieuwe vormgeving. Op toolboxwater.nl vinden ondernemers en adviseurs nog steeds praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, maar in een geheel nieuw jasje. Het is belangrijk om emissie aan te pakken; zowel voor het behoud van een effectief middelenpakket, als om normoverschrijdingen in het oppervlaktewater te verminderen. De website voorziet in allerhande praktische tips, nieuwtjes en toont inspirerende video’s over de manieren waarop ondernemers emissie tegengaan.

Toolboxteam
De overheid heeft zich tot doel gesteld dat in 2030 de landbouw nagenoeg zonder emissies werkt. In de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming staat als doel voor 2023 een reductie van de normoverschrijdingen met 90%. Om deze doelstelling te kunnen halen en een effectief middelenpakket te behouden is actie nodig. Daarom hebben Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis, LTO Nederland en Cumela de Toolbox Emissiebeperking ontwikkeld. Hiermee willen de betrokken partijen telers bewust(er) maken van emissieroutes op hun bedrijf en hen handelingsperspectief bieden om emissie te verminderen.