'Voordeel voor de boer en betere bodemgezondheid'

Syngenta en duurzaamheid
1132x637_bnl_interrascan_truck-02.jpg

Interra Scan is genomineerd voor de Boerenbusiness Agribusiness Award 2023. 

Met INTERRA®Scan kunnen telers op een hele toegankelijke en praktische manier werken aan hun bodemgezondheid en aan de slag gaan met precisie-landbouw. INTERRA® Scan is een een service voor het zeer nauwkeurig in kaart brengen van de bodem. De scan, in combinatie met bodemmonsters, biedt meer dan 800 datapunten per hectare en brengt de bodem tot 27 lagen in beeld. Dit geeft telers o.a. inzicht in de textuur en het nutriënten- en koolstofgehalte van hun bodem. Met deze informatie kunnen telers hun inputs optimaliseren en in sommige gevallen een directe besparing hebben, zoals bijvoorbeeld met bekalken.  Bovendien werken ze zo direct aan hun bodemgezondheid en koolstofvastlegging, wat op lange termijn een weerbaardere teelt oplevert. 

Aron Bom van Syngenta legt uit "De kracht van Interra Scan ligt in zijn vermogen om geavanceerde bodeminformatie toegankelijk te maken voor boeren. Dit niet alleen om financieel voordeel te behalen, maar zorgt ook voor een betere bodemgezondheid."