Aaltjes in aardappel bestrijden in 2018 | Syngenta Nederland

You are here

Aaltjes in aardappel bestrijden in 2018

Akkerbouwzaden
18.01.2018
Trichodorus aaltje bestrijden

Steeds meer vaste gebruikers van Nemathorin®10G

Steeds meer telers zien Nemathorin als een vaste waarde tegen aaltjes in aardappelen. Onderzoek laat zien dat de gebruikers in 2017 opnieuw zeer tevreden zijn over de werking en ook in 2018 Nemathorin zullen gebruiken. Daarnaast geven de telers (vooral telers van zetmeelaardappelen) aan dat ze ook zeer te spreken zijn over de prijs/prestatieverhouding. Met andere woorden: met Nemathorin krijg je waar voor je geld vinden ze.

Dat Nemathorin 10G ook een nevenwerking heeft tegen luis is nu breeduit bekend laat marktonderzoek zien. En daar waar er in het verleden nog enkele problemen waren met de toepassing in Horstine & Farmery apperatuur, zijn deze nu grotendeels opgelost. Kortom: telers kunnen met een gerust gevoel naar 2018 uitkijken wat betreft het gebruik van Nemathorin 10G.

Goede aaltjeswerking

In onderzoek uitgevoerd door het HLB zijn zeer goede resultaten behaald tegen vrijlevende aaltjes. Voor bestrijding van Trichodoriden blijkt een rijendosering van 7,5 kg Nemathorin meestal voldoende om de opbrengstschade te compenseren. De proeven toonden verder aan dat bij hoge populaties Pratylenchus penetrans een rijendosering niet voldoende is om opbrengstschade te voorkomen. Bij populaties van 500 larven of meer dient een volveldsdosering van 15 kg Nemathorin per ha te worden toegepast.

Werking Nemathorin op luis in aardappelen bekend

De afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan communicatie rond de werking en toepassing van Nemathorin 10G. Ook het aspect dat Nemathorin een vroege aantasting door luis voorkomt (zie grafiek hieronder) is uitgebreid toegelicht in o.a. e-mails en een video. Telers geven aan nu duidelijk op de hoogte te zijn van de luiswerking.

Samenvattend

Alles bij elkaar kunnen we concluderen dat Nemathorin 10G, na intensief gebruik in de afgelopen drie seizoen, wordt gezien als een degelijk middel met een goede prijs/prestatie verhouding: de werking op aaltjes is goed, de nevenwerking op bladluis is breed bekend en de toepassingsproblemen met Horstine & Farmery apparatuur zijn opgelost.

Nemathorin biedt uitstekende nevenwerking op bladluis