Alternaria: Carial Star NU inzetten | Syngenta Nederland

You are here

Alternaria: Carial Star NU inzetten

Akkerbouwzaden
20.06.2017
Alternaria bestrijden

Alternaria: Carial Star NU inzetten

Op de vroegste aardappelpercelen is Carial Star al ingezet tegen Alternaria. Echter op de meeste percelen moet er nog gespoten worden. De meeste gewassen staan onder stress vanwege de hitte. De warme nachten zijn ideaal voor sporevorming van Alternaria. Als er komende week neerslag van betekenis valt, zal het gewas explosief gaan groeien en zal het moeilijker worden om onder in het gewas te komen om daar de eerste – nog niet altijd zichtbare infecties – te bestrijden. Ook kunnen door de neerslag de Alternaria-sporen opspatten en zo een bron van infectie vormen. Onder gunstige omstandigheden kan Alternaria zich razendsnel uitbreiden en sterft het blad vroegtijdig af. Met een fors opbrengstverlies als gevolg. Voorkom dit door al vroeg te starten met de eerste bespuitingen met Carial Star en zo later problemen te voorkomen.

En net zoals bij Phytophthora geldt: een bestrijding dient preventief te gebeuren, dus voorkom dat de ziekte uw gewas aantast.

Carial Star bevat twee werkzame stoffen: difenoconazole en bevat tevens mandipropamid, waarmee een zeer sterke Phytophthora-werking wordt verkregen.
Dus met dit product pakt u in een keer Alternaria en Phytophthora aan en heeft u een nevenwerking op Sclerotina.

Advies:
0,6 l/ha Carial Star in een 7 daags schema