Chitwoodi-aaltje blijft een probleem! | Syngenta Nederland

You are here

Chitwoodi-aaltje blijft een probleem!

Akkerbouwzaden
08.02.2019
Chitwoodi aanpakken met nemathorin

Het quarantaine-aaltje Meloïdogyne chitwoodi (maiswortelknobbelaaltje) is in 2018 gelukkig minder vaak gevonden in pootaardappelen dan in 2017.
De keuringsdienst NAK onderzocht vorig jaar monsters van 2.408 percelen. Daarvan was 2,1% besmet met een Meloïdogyne-aaltje. Dat was 2,9% in 2017. Maar het aandeel besmette percelen was in 2016 (0,8%) en 2015 (1,9%) wel lager dan in 2018. Wat vorig jaar wel opviel was dat er vooral veel lichte besmettingen werden aangetroffen. M. chitwoodi kan leven op gronden tot ongeveer 42 procent afslibbaar. „Hoe lichter de grond, hoe beter hij zich kan vermeerderen.”

Kwaliteits- en economische schade
M. chitwoodi geeft al bij lage besmetting grote kwaliteitsschade in aardappelen. M. chitwoodi is daarnaast een quarantaine-organisme. Het controleren op de aaltjes en de bestrijding van besmettingen blijft verplicht, ook in de nieuwe Europese plantgezondheidsverordening die eind 2019 van kracht wordt. (https://www.naktuinbouw.nl/plantgezondheidsverordening). Deze verordening vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG en gaat in op 14 december 2019. Op deze site kunt u alles hierover terugvinden). Als pootgoed en planten van een besmet perceel worden afgekeurd, heeft dit ook grote economische schade tot gevolg. Uitbreiding voorkomen is dus van groot belang. Het is daarom zaak om de kans op een besmetverklaring zijn klein mogelijk te maken.

Met de toepassing van Nemathorin®10G kunnen we het chitwoodi-probleem niet volledig oplossen maar Nemathorin kan wel een bijdrage leveren om de kans op een besmetverklaring te verkleinen. De beste resultaten worden bereikt met een volveldsdosering van 15-30 kg per ha zoals in onderstaande grafiek goed is te zien.

Populatie Meloidogyne Chitwoodi

Vermeerdering zoveel mogelijk te voorkomen
M. chitwoodi verspreidt zich via aanhangende grond, plantmateriaal en verstuiving. Het aaltje vermeerdert zich snel en op veel gewassen en onkruiden. Groenbemesters spelen daarom een sleutelrol in de vermeerdering óf bestrijding van M. chitwoodi. De opkomst van groenbemestermengsels helpt dus de vermeerdering van M. chitwoodi. Veel populaire mengsels van groenbemesters bevatten soorten die schadelijke aaltjes, waaronder ook M. chitwoodi, sterk vermeerderen!

Groenbemesters die M. chitwoodi vermeerderen zijn:
Niet-resistente bladrammenas, Japanse haver, Italiaans raaigras, Alexandrijnse klaver, klavers, wikken en gele, bruine en Ethiopische mosterd. Neem bij mogelijke aaltjesbesmetting geen risico en zaai geen waardplanten als groenbemester.
Ook kan Nemathorin het aantal knollen met symptomen (knobbels op de knol) aanzienlijk reduceren zoals onderstaande grafiek laat zien.

knollen aangetast door Meloidogyne Chitwoodi aaltjes

Advies bij Meloidogyne Chitwoodi aaltjes:

Voor voor het poten een volveldsbehandeling uit met 15-30 kg Nemathorin per hectare