You are here

Doeltreffend én vroeg onkruid bestrijden in aardappelen

Aardappel
10.01.2018

Hoe kunt u zeker zijn van een hoge opbrengst van uitstekende kwaliteit? Door doeltreffend én vroeg het onkruid te bestrijden in aardappelen.

Al jaren is het herbicide Boxer hiervoor het aangewezen product. Om een nog bredere werking te krijgen wordt er aan Boxer (prosulfocarb) vaak Sencor (metribuzin) toegevoegd. Om het gebruiksgemak te verhogen heeft Syngenta naast Boxer® het product Arcade® geïntroduceerd. Arcade is een kant en klare formulering van prosulfocarb en metribuzin. Naast het gebruiksadvies willen we u in dit bericht wijzen op het beperken van drift en emissie, o.a. naar het oppervlaktewater.

Veelvoorkomende, lastige onkruiden
In aardappelen zijn kleefkruid en zwarte nachtschade veel voorkomende, lastig te bestrijden onkruiden. Naast deze onkruiden kunnen ook muur, klimop, ereprijs en paarse dovenetel voor problemen zorgen. Bovendien zijn deze bodemherbiciden ook na een periode van droogte nog werkzaam, waardoor nakiemers worden voorkomen. Let u er op dat de ingezette middelen geen gewasreactie mogen veroorzaken. (U kunt hiervoor o.a. de Delphy handleiding gewasbescherming raadplegen). 

 • Brede werking, extra krachtig tegen kleefkruid en zwarte nachtschade
 • Veilig toe te passen tot bij opkomst dus flexibel inzetbaar
 • Veilig voor het gewas, en dus geen opbrengstverlies
 • Ook effectief na een droogteperiode
 • Zeer brede werking tegen tal van breedbladige onkruiden en eenjarige grassen
 • Gebruiksgemak (vloeibaar) en betrouwbaar doordat het een combinatie is van twee in de praktijk bewezen werkzame stoffen: prosulfocarb + metribuzin
 • Flexibel in dosering (4-5 l/ha)
 • Ook effectief na een droogteperiode

Onderstaande tabel laat het werkingsspectrum van Boxer de brede en complete werking van Arcade zien:

Arcade het breedste herbicide in aardappelen

Advies onkruidbestrijding in aardappelen: 

Dosering: 4/5 l/ha. Bij zeer hoge onkruiddruk en/of lastige onkruiden, kan nog een specifiek herbicide worden toegevoegd.

Tijdstip toepassen:

 • consumptie-aardappelen: voor opkomst tot bij opkomst van het gewas

 • pootaardappelen: voor opkomst van het gewas

Doordat  zetmeelaardappelen een andere teeltwijze kennen, geven wij u hiervoor een specifiek advies. Voor een het advies onkruidbestrijding in zetmeelaardappelen klik u hier

Vermijdt dat gewasbeschermingsmiddelen door drift op aangrenzende percelen  of in het oppervlaktewater terecht komen. Syngenta raadt daarom bj het gebruik van Arcade en Boxer de volgende maatregelen aan: 

 • Gebruik 200-400 liter water per hectare
 • Pas Boxer en Arcade toe bij een temperatuur lager dan 15°C (niet van invloed op de werking) en bij voorkeur NIET tussen 10.00en 18.00 uur
 • Gebruik altijd minimaal 90% driftreducerende doppen (met een grove druppel)
 • Pas uw rijsnelheid en druk aan op basis van uw doppenkeuze