Droge periode: tips onkruidbestrijding in aardappelen | Syngenta Nederland

You are here

Droge periode: tips onkruidbestrijding in aardappelen

Akkerbouwzaden
09.05.2017
Ondkruidbestrijding aardappelen bij droge periodes

Hoe kunt u zeker zijn van een doeltreffende onkruidbestrijding in aardappelen? Ideaal worden bodemherbiciden ingezet op een vochtige en bezakte rug. Maar met de huidige droge omstandigheden kan dit lastig zijn. Toch loont een inzet van Boxer of Arcade onder deze omstandigheden. Niet alleen hebben deze middelen een contactwerking op bovenstaande kiemende onkruiden. Maar wanneer er neerslag komt (dan zullen pas de meeste onkruiden gaan kiemen), zullen Arcade® en/of de Boxer® alsnog hun werk doen als bodemherbicide. Zet dus ook onder droge omstandigheden voor opkomst van het gewas Boxer of Arcade in.

Tip: Als u de bespuiting uitvoert kort voor/of tegen opkomst, maakt u maximaal gebruik van de contactwerking en verkrijgt u de langste duurwerking.

Arcade voor gebruiksgemak:

Naast Boxer is er sinds enkele seizoenen Arcade. Arcade bevat naast Boxer (prosulfocarb) ook metribuzin. Hiermee is het een zeer breed werkend, kant en klaar herbicide voor de aardappelteelt. Arcade is een vloeibaar product dat zorgt voor gebruiksgemak doordat u niet zelf producten hoeft te mengen. Let u er op dat de ingezette middelen geen gewasreactie mogen veroorzaken, sommige rassen zijn gevoelig voor metribuzin. U kunt hiervoor de Delphy handleiding gewasbescherming raadplegen. 

De voordelen van Arcade zijn:

  • Brede werking, extra krachtig tegen kleefkruid en zwarte nachtschade
  • Veilig toe te passen tot bij opkomst dus flexibel inzetbaar
  • Ook effectief na een droogteperiode
  • Gebruiksgemak (vloeibaar) en betrouwbaar doordat het een combinatie is van twee in de praktijk bewezen werkzame stoffen: prosulfocarb + metribuzin
  • Flexibel in dosering (4-5 l/ha)

Werkingsspectrum

Onderstaande tabel laat het werkingsspectrum van Boxer de brede en complete werking van Arcade zien:

Arcade het breedste herbicide in aardappelen

Maatregelen ter voorkoming van drift naar aangrenzende percelen

Naast het gebruiksadvies willen we u in dit bericht wijzen op het beperken van drift en emissie, o.a. naar het oppervlaktewater. Bij percelen die grenzen aan oppervlakte water moet Boxer gespoten worden met minimaal 75% drift reducerende doppen, voor Arcade is dit 90%. Dit is een maatregel om het waterleven te beschermen. 

De volgende maatregelen zijn volgens Syngenta noodzakelijk om drift te voorkomen of te minimaliseren:

  • Niet spuiten bij veel wind (aanbevolen windsnelheid tussen 1 en 5 meter per seconde)
  • Gebruik 200 – 400 liter water per hectare
  • Gebruik 90% driftreducerende doppen en pas de spuitdruk aan volgens informatie aangegeven door de fabrikant van de spuitdop
  • Pas uw rijsnelheid (max. 7-8 km/u) aan
  • Spuitboomhoogte van 50 cm hanteren (doppen 110° en op 50 cm afstand).