Droogte: gebruik de gratis app voor veilig doodspuiten aardappelloof op uw perceel | Syngenta Nederland

You are here

Droogte: gebruik de gratis app voor veilig doodspuiten aardappelloof op uw perceel

Aardappel
04.07.2019
Reglone voor doodspuiten aardappelloof

Na een langere periode van droogte, is het soms moeilijk in te schatten of u op uw perceel veilig Reglone®* kunt gebruiken voor loofdoding. Het ene perceel kan een stuk vochtiger zijn dan het andere. O.a. grondsoort, regenval en gewasverdamping beïnvloeden de vochtigheid van uw perceel. De handige Reglone-app geeft u een actueel en passend advies. Waar vindt u de app en hoe gebruikt u hem?

Hoe krijgt u dit perceelsspecifiek advies? Op de Reglone®-verpakking staat een QR-code afgebeeld. 

  • Scan de code met uw mobiele telefoon. U komt direct op de app. De app bepaalt met GPS automatisch uw locatie. Wanneer het te behandelen perceel op een andere locatie ligt, dan waar u zich bevindt, dan kunt u dit handmatig aanpassen 
  • Geef aan of er op het perceel cappilaire aanvoer is van bodemvocht
  • Geef het gewastype aan (gewoon of laat ras)
  • Klik op " Advies berekenen"

De uitkomst kan drieledig zijn:

  • Groen: veilig Reglone inzetten
  • Oranje: kritisch. wacht op neerslag of bepaal zelf of u Reglone veilig in kunt zetten (als de grond rond de knollen tot een bal kan worden samengeknepen, is het vochtig genoeg om Reglone toe te passen)
  • Rood: wacht tot er neerslag is gevallen: er bestaat kans op naveleindrot

* Reglone voor loofdoding in aardappelen mag niet meer worden ingeziet na 4 november 2019.

Loofdoding met reglone protector app