Hoe kunt u het Trichodorus-aaltje bestrijden? | Syngenta Nederland

You are here

Hoe kunt u het Trichodorus-aaltje bestrijden?

Akkerbouwzaden
28.02.2018
Trichodorus aaltje bestrijden

De afgelopen jaren zijn er een aantal proeven uitgevoerd tegen Trichodoriden (aaltjes) door het HLB. In 2015 is een proef aangelegd op een perceel met een aanvangsbesmetting van gemiddeld 224 larven per 100 gram grond. Een rijendosering geeft maar liefst 8 ton meeropbrengst dan onbehandeld en blijkt min of meer gelijk aan een halve dosering volvelds. Dit is te verklaren door het feit dat Trichodorus-aaltjes zich in het algemeen wat dieper in de bouwvoor bevinden. Na opkomst van het aardappelgewas begeven ze zich in een verticale lijn naar hun voedselbron: de wortels van het aardappelgewas. Ze stuiten dan op  het granulaat dat onder de moederknol is gestrooid en raken daardoor verlamd waardoor ze geen schade meer kunnen doen aan de wortels van het gewas.

Trichodorus aaltje bestrijden

In 2016 is dezelfde proef nog een keer herhaald, maar nu op een perceel met lagere aanvangsbesmetting van gemiddeld 37 larven per 100 gram grond. Opnieuw werd hetzelfde resultaat geboekt.

De opbrengstschade werd ook hier uitstekend gecompenseerd met een rijendosering. 

 

Trichodorus aaltje bestrijden

Bovenstaande grafiek laat zien dat een rijendosering met Nemathorin 10G® een meeropbrengst geeft van 7,5 ton t.a.v. onbehandeld en beter is dan een volvelds dosering van 15 of 30 kg per ha. Daarnaast bleek dat de Trichodoriden-populatie in de grond  enigszins wordt gereduceerd, zelfs bij een rijentoepassing met Nemathorin 10G®, zoals onderstaande grafiek laat zien.

Trichodorus aaltje bestrijden

Advies: Bij een Trichodoriden-besmetting kan worden volstaan met een rijendosering van 7,5 kg Nemathorin 10G® per ha

Klik hier voor het uitgebreide advies voor de diverse aaltjes en de diverse teelten. 

Om deze content te kunnen zien moet u de Marketing Cookies inschakelen.