You are here

Hoe onkruid bestrijden in zetmeelaardappelen in 2018?

Aardappel
21.01.2018
Aaltjes en ritnaalden in aardappelen bestrijden

 

 

Onkruiden in aardappelen zijn ongewenst, omdat ze met het gewas concurreren om licht, vocht en voedingsstoffen. Ook kunnen ze waardplanten zijn die ziekten of plagen in stand houden. Zand- en dalgronden worden gekenmerkt door een relatief zware onkruidbezetting. Linuron is jarenlang een vaste waarde geweest voor de onkruidbestrijding in zetmeelaardappelen, maar is in 2018 niet meer beschikbaar.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat Arcade® het aangewezen product is om linuron te vervangen.

Arcade is een geformuleerd mengsel van twee bekende actieve stoffen: prosulfocarb (Boxer) en metribuzin (Sencor). Beide middelen hebben zowel contact- als bodemwerking. Bovendien vullen deze twee middelen elkaar qua werkingsspectrum uitstekend aan: metribuzin is een breedwerkend herbicide met werking tegen vele onkruiden, maar werkt slecht tegen kleefkruid en zwarte nachtschade. Prosulfocarb daarentegen, werkt juist zeer goed tegen kleefkruid en zwarte nachtschade zoals in onderstaande tabel goed is te zien. Om de werking op meldesoorten en zwaluwtong te verbeteren is een mix van Arcade + Challenge + onkruidolie het juiste advies in zetmeelaardappelen.

Arcade het breedste herbicide in aardappelen, ook in zetmeel

Op onderstaande foto ziet u de uistekende werking van Arcade + Challenge tegen zwarte nachtschade.

onkruidbestrijding in zetmeelaardappelen zonder linuron: Arcade

Advies onkruidbestrijding in zetmeelaardappelen: 

Zonder directe rugopbouw: 

2,0 -2,5* l/ha Arcade + 0,5 l/ha Challenge + 1,0 l/ha onkruidolie

Met directe rugopbouw:

2,5 -3,0*  l/ha Arcade + 0,5 l/ha Challenge + 1,0 l/ha onkruidolie

* Bij aanwezigheid van zwarte nachtschade altijd de hoogste dosering gebruiken!

Challenge® is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep 

Vermijdt dat gewasbeschermingsmiddelen door drift op aangrenzende percelen  of in het oppervlaktewater terecht komen. Syngenta raadt daarom bj het gebruik van Arcade de volgende maatregelen aan:  

  • Gebruik 200-400 liter water per hectare
  • Pas Arcade toe bij een temperatuur lager dan 15°C (niet van invloed op de werking) en bij voorkeur NIET tussen 10.00en 18.00 uur
  • Gebruik altijd minimaal 90% driftreducerende doppen (met een grove druppel)
  • Pas uw rijsnelheid en druk aan op basis van uw doppenkeuze