Kies voor zekere werking rijenbehandeling tegen o.a. Rhizoctonia in aardappelen | Syngenta Nederland

You are here

Kies voor zekere werking rijenbehandeling tegen o.a. Rhizoctonia in aardappelen

Akkerbouwzaden
10.01.2019
Rijenbehandeling met Amistar zorg voor forse netto meeropbrengst pootgoed

Al jaren is Amistar het vertrouwde en zelfs veruit het meest gebruikte middel in de rijenbehandeling tegen onder andere Rhizoctonia in de (poot)aardappelteelt. Als teler weet u wat uw teelt waard is. En om het maximale rendement te behalen, wilt u niet gokken met de ziektebestrijding, maar kiest u natuurlijk voor zekerheid, voor het best mogelijke advies. Wat is de zekerheid die Amistar u geeft?

Afgelopen seizoen heeft Syngenta bij acht pootgoedtelers de werking (Rhizoctonia en andere ziekten) en nevenaspecten (bijv. opkomst, aantal stengels, conservering van moederknollen) van Amistar 3 l/ha vergeleken met een in 2018 gelanceerd nieuw product voor de rijenbehandeling, referentie A 0,8 l/ha. Ook is er bij Wageningen University & Research in Lelystad (voorheen PPO) onderzoek gedaan naar de effectiviteit van beide producten en zijn er mengproeven uitgevoerd in combinatie met APP. De resultaten en conclusies van al deze aspecten lichten we kort toe. Samenvattend kunnen we zeggen:

  • Als het om effectiviteit, dus een goede en brede werking op o.a. Rhizoctonia, zwarte spikkel en zilverschurft gaat, scoort Amistar duidelijk als beste. Op allerlei neveneffecten en mengbaarheid met APP zijn de beide middelen gelijkwaardig.
  • Per middel is gemiddeld 2 hectare gepoot, waarbij de rijenbehandeling door de teler is uitgevoerd met zijn praktijkapparatuur
  • Naast Amistar 3 l/ha en referentie A 0,8 l/ha, zijn indien mogelijk ook een paar ruggen niet behandeld
  • Voor alle waarnemingen, tellingen en voor de opbrengstbepalingen, is per middel 4 x 10 meter rijlengte beoordeeld en geoogst
  • De telers hadden de volgende rassen: Innovator (3x), Fontana (2x) Festien, Spunta en Kuroda.

Rhizoctonia-bestrijding

Een rijenbehandeling wordt uitgevoerd om een goede, effectieve bestrijding van o.a. Rhizoctonia te verkrijgen. Dit is het belangrijkste. Daarom beginnen we met deze resultaten. Bij het bepalen van de Rhizoctonia-index, gemiddeld over alle proeven, scoort onbehandeld een 14,4 dus een behoorlijke aantasting. De referentie heeft een cijfer van 5,1, terwijl Amistar 1 punt beter is: 4.1. Als we dit uitdrukken in een netto-opbrengst pootgoed, waarbij de knollen met te veel Rhizoctonia zijn uitgeraapt, geeft dit het volgende beeld. In onbehandeld is 4,5 ton niet leverbaar, wat leidt tot een netto opbrengst van maar 22 ton. Amistar geeft de hoogste opbrengst aan pootgoed en de minste uitval, waardoor er in vergelijking met de referentie een extra netto opbrengst is van 860 kg pootgoed per hectare.

Amistar rijenbehandeling meeropbrengst 680 kilo pootgoed  

Grafiek: Opbrengst pootgoed leverbaar in ton/ha maat 28-50.

Werking op zwarte spikkel

Begin 2018 is in Lelystad (Wageningen University & Research) in een vergelijking de werking van Amistar en het referentiemiddel bepaald op Rhizoctonia solani en op zwarte spikkel (Colletotrichum coccodes). Dit onderzoek is uitgevoerd op petrischalen, waarbij is gekeken naar de groei van de schimmel als deze wordt blootgesteld aan de werkzame stoffen azoxystrobine (Amistar) en fluxapyroxad (referentie A.).

De resultaten van dit onderzoek waren duidelijk en zijn in lijn met de resultaten die in de veldproeven zijn gevonden:

  • Rhizoctonia: Amistar geeft een goede werking, die beter is dan die van de referentie
  • Zwarte spikkel: Amistar geeft in alle getoetste doseringen een prima werking (de schimmel vertoont nauwelijks groei), terwijl de referentie nagenoeg geen werking laat zien.

Werking Amistar op zwarte spikkel aardappel

Afbeelding : Myceliumgroei zwarte spikkel/Colletotrichum coccodes

Lees meer over de goede nevenwerkingen zoals opkomst, aantal stengels, conservering moederknollen en mengbaarheid en natuurlijk een uitstekende schilkwaliteit in deel twee over rijenbehandeling tegen Rhizoctonia in aardappelen. 

Tevens kunt U alles nog eens rustig nalezen in onze brochure.