Mooi meegenomen bij rijenbehandeling Rhizoctonia-bestrijding | Syngenta Nederland

You are here

Mooi meegenomen bij rijenbehandeling Rhizoctonia-bestrijding

Akkerbouwzaden
28.01.2019
Rhizoctonia bestrijden met Amistar

In een vorig artikel (zie hiervoor link onderaan artikel) zijn we uitgebreid ingegaan op de werking van het meest gebruikte en vertrouwde middel Amistar in de rijenbehandeling tegen onder andere Rhizoctonia in de (poot)aardappelteelt. We hebben u op de hoogte gebracht van de proefresultaten van een proef die werd uitgevoerd door Wageningen University & Research in Lelystad (voorheen PPO) waarbij de werking van Amistar is vergeleken met een referentiemiddel. Daarnaast heeft afgelopen seizoen Syngenta bij acht pootgoedtelers de werking (Rhizoctonia en andere ziekten) en nevenaspecten (bijv. opkomst, aantal stengels, conservering van moederknollen) van Amistar 3 l/ha vergeleken met een in 2018 gelanceerd nieuw product voor de rijenbehandeling, referentie A 0,8 l/ha. Voor de resultaten daarvan verwijzen we u naar het eerste artikel of naar de brochure die u onderaan de pagina kunt downloaden. 

Neveneffecten

Zoals eerder gezegd is een goede werking op Rhizoctonia en de hiermee samenhangende netto opbrengst de belangrijkste factor bij het beoordelen van de effectiviteit van een rijenbehandeling bij het poten. Maar daarnaast zijn alle acht veldproeven uiteraard ook beoordeeld op neveneffecten zoals opkomst, aantal stengels of conservering van moederknollen en een uitstekende schilkwaliteit belangrijk. Ook zijn testen uitgevoerd naar de mengbaarheid/toepasbaarheid in combinatie met APP. 
De resultaten ziet u hieronder. Ten aanzien van de opkomst van het gewas kunnen we concluderen dat zowel Amistar als de referentie veilig inzetbaar zijn en dat er geen verschil tussen beide producten is bij het gebruik in de praktijk. Onderstaand ziet u een collage van de opkomst van enkele percelen.

Geen opkomstverschillen Amistar vs Allstar

Schilkwaliteit

Uiteindelijk zien telers dit resultaat weer terug in de veldproeven, bijvoorbeeld in de proef in Den Andel op het ras Festien. Amistar geeft hier een mooiere blanke knol.

Rijenbehandeling met Amistar zorg voor uitstekende schilkwaliteit

Aantal stengels en knollen in de proeven geteld

Na de oogst is het aantal stengels per 10 strekkende meter geteld. Hoewel niet betrouwbaar verschillend, geeft Amistar gemiddeld de meeste stengels (2% meer dan onbehandeld en de referentie). Ook is het aantal knollen in de maat 28-50 per 30 m2 geteld. Amistar geeft hier 4% meer knollen in de goede maat. Dit leidt uiteraard weer tot de hogere opbrengst per hectare.( Download onderaan de pagina de brochure om de grafieken te bekijken).

 

Conserveren moederknollen

Bij de oogst is uiteraard ook gekeken naar het conserveren van moederknollen. Bij zes van de acht percelen was dit totaal niet aan de orde en zijn er dus geen moederknollen teruggevonden. In de overige 2 percelen zijn per 40 meter rijlengte tussen 27 tot 40 moederknollen teruggevonden. Op basis hiervan mogen we stellen dat het wel of niet vinden van moeder-knollen niet wordt beïnvloed door het middelgebruik, maar meer afhankelijk is van andere factoren zoals het seizoen, het ras en de vitaliteit van het pootgoed. ( Download onderaan de pagina de brochure om de grafieken te bekijken).

Weinig moederknollen teruggevonden met Amistar

Mengbaarheid

Tot slot is in het voorjaar, voor de toepassing, gekeken naar de mengbaarheid, dus de verwerkbaarheid van Amistar in combinatie met APP ten opzichte van de referentie. Hierbij is 60 liter APP samen met Amistar of het referentiemiddel opgelost in een volume van totaal 200 liter water. Na roeren en 20 minuten laten staan, zijn beide oplossingen door een filter gegoten. In beide gevallen bleven er geen resten achter op het filter en kan er dus worden geconcludeerd dat er geen verschil is in mengbaarheid. Bekijk hiervoor de korte video hieronder.

Conclusie en advies inzet Amistar bij rijenbehandeling aardappelen 

Op basis van acht praktijkpercelen bij pootgoedtelers, waarbij Amistar 3 l/ha is vergeleken met referentie A. 0,8 l/ha, kunnen we stellen dat Amistar een betere effectiviteit geeft (betere werking op Rhizoctonia, blankere knollen). Dit leidt uiteindelijk tot 860 kg/ha extra leverbaar pootgoed. Naar alle neveneffecten kijkend, die we hieronder behandelen, kunnen we stellen dat beide middelen gelijk zijn. 

Gezien de goede effectiviteit en meeropbrengst blijft het advies voor een goede rijenbehandeling in (poot) aardappelen dus ongewijzigd: Amistar 3 l/ha.