You are here

Nemathorin afstelling ganulaatstrooiers

Aardappel
02.01.2017

Richtlijnen en afgifte- en instelrichtlijnen voor diverse machines 


Bij de toepassing van Nemathorin® 10G is het wenselijk te zorgen voor een juiste dosering conform het etiket. Voorkom onder- of overdoseringen in het kader van verantwoord productgebruik door een correcte afstelling van de strooiapparatuur.

Onderdoseren kan tot een mindere effectiviteit leiden. Overdoseren is niet gewenst en kan residu problemen (MRL overschrijdingen) veroorzaken. Hou voor aardappelen een termijn aan van 120 dagen tussen toepassen en loofdoding. Pas daarom Nemathorin niet toe in de teelt van vroege consumptieaardappelen. Of conform het etiket: Toepassing in vroegrijpe aardappelrassen met een vroegrijpheidsindex van 8 en hoger, zoals aangegeven in de meest recente " Beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen" , is niet toegestaan.

Onderstaand vindt u voor een aantal granulaatstrooiers richtlijnen die u helpen bij een juiste afstelling van de apparatuur, dus bij het toedienen van een correcte dosering Nemathorin 10G.

ZIBO GRANULAATSTROOIERS (electrisch)

Tabel 1: Weergegeven benodigde grammen per minuut per uitstroomopening

GANDI GRANULAATSTROOIERS

Indien u een Gandi gebruikt, is het van belang om naast de doorstroomopening ook de rotorsnelheid te bepalen. Het is namelijk zo dat hoe hoger de rotatiesnelheid, des te minder is de afgifte.

Het is niet mogelijk om een exacte afstelling van Nemathorin aan te geven. Er zal een test uitgevoerd moeten worden voor de juiste afstelling per machine. Onderstaande tabel dient als voorbeeld.

Tabel 2: In deze tabel is een voorbeeld uitgewerkt waarbij de rotorsnelheid onafhankelijk van de rijsnelheid is (electromotor)

HORSTINE FARMERY GRANULAATSTROOIERS

Voorbeeld voor calibratieprocedure met loopwiel aangedreven machines:
1. Kg per ha * werk/strooibreedte in decimeters à grammen per 100 meter rijlengte, bijvoorbeeld: 7,5 kg/ha * 7,5 à 56,25 gram op 100 meter rijlengte
2. Calibreer het aantal grammen per omwenteling per uitstroomopening, bijvoorbeeld: 60 rotaties geeft 80 gram per uitstroomopening. per rotatie 1,33 gram per uitstroomopening
3. Deel uitkomst 1 door uitkomst 2, dit geeft het aantal omwentelingen weer op 100 meter. In bovenstaand voorbeeld is dit: 56,25: 1,33 gram à 42,30 omwenteling per 100 meter.
4. Deel de uitkomst van 3 door 42,25 om de ratio te vinden van de aandrijver en het aangedreven tandwiel. In bovenstaand voorbeeld is dit: 42,30 : 42,25 à1:1 (42,25 is het aantal omwentelingen op 100 meter van een standaard loopwiel met een diameter van 75 cm).
Zijn de mogelijke ratios niet toereikend, dan betekent dit dat de werk-/strooibreedte van één uitstroomopening te groot is.

Tabel 3: Kalibratie tabel om afgifte Nemathorin te berekenen

Voor alle machines geldt dat door slijtage in voorgaande jaren de afgiftehoeveelheid anders kan zijn dan hierboven is voorgesteld. Calibreer dus altijd uw machine!

Download de tabel

APV MULTIDOSEERMACHINE INSTELLEN

Gebruikt u een APV multi-doseermachine van APV met 100 % exacte dosering, dan kunt u de folder downloaden over hoe u deze het beste instelt. Download de instelinformatie van de APV multi-doseermachine