Nemathorin afstelling ganulaatstrooiers | Syngenta Nederland

You are here

Nemathorin afstelling ganulaatstrooiers

Akkerbouwzaden
26.02.2019
Granulaatstrooiers juist afstellen voor aaltjesbestrijding met Nemathorin

Richtlijnen en afgifte- en instelrichtlijnen voor diverse granulaatstrooiers voor Nemathorin 

Bij de toepassing van Nemathorin® 10G is het wenselijk te zorgen voor een juiste dosering conform het etiket. Voorkom onder- of overdoseringen in het kader van verantwoord productgebruik door een correcte afstelling van de strooiapparatuur.

Onderdoseren kan tot een mindere effectiviteit leiden. Overdoseren is niet gewenst en kan residuproblemen (MRL overschrijdingen) veroorzaken. Houd voor aardappelen een termijn aan van 120 dagen tussen toepassen en loofdoding. Pas daarom Nemathorin niet toe in de teelt van vroege consumptieaardappelen. Of conform het etiket: Toepassing in vroegrijpe aardappelrassen met een vroegrijpheidsindex van 8 en hoger, zoals aangegeven in de meest recente " Beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen", is niet toegestaan. 

Let u er op dat uw apparatuur gekeurd is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de keuringsplicht van professionele apparatuur voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger handhaven en geeft bij overtreding een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete.

Voor de richtlijnen en strooitabellen die u helpen bij een juiste afstelling van de apparatuur, dus bij het toedienen van een correcte dosering Nemathorin 10G voor onderstaande granulaatstrooiers klik hier.

  • ZIBO Granulaatstrooiers (elektrisch)

  • GANDI Granulaatstrooiers

  • HORSTINE FARMERY Granulaatstrooiers

  • APV Multidoseermachine

Voor alle machines geldt dat door slijtage in voorgaande jaren de afgiftehoeveelheid anders kan zijn dan is voorgesteld. Calibreer dus altijd uw machine!