Nieuwe agressievere Phytophthora-stammen | Syngenta Nederland

You are here

Nieuwe agressievere Phytophthora-stammen

Gewasbescherming
15.04.2019
Phytophthora nieuwe agressievere stammen Adigor zorgt voor extra duurwerking Phytophthora-bespuiting

Persbericht uitgegeven door Wageningen University: 

"Phytophthora in aardappel is weer agressiever geworden

De phytophthorakloon EU-13 (Blauw 13) stond al te boek als agressief en lastiger te bestrijden. De laatste jaren zijn twee nieuwe klonen aan een opmars bezig in NW Europa namelijk EU-36 (Geel 36) en EU-37 (Donkergroen 37). Hierbij verdringen ze EU-13. Door welke eigenschappen deze twee nieuwe klonen zich konden uitbreiden is nu in detail onderzocht door Wageningen University & Research. Met deze informatie kan de bestrijdingsstrategie van phytophthhora worden verbeterd.

De volgende eigenschappen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van phytophthora in het aardappelloof zijn onderzocht:

  • De infectie-efficiëntie van de sporen
  • De groeisnelheid van phytophthora in het blad
  • De latente periode
  • De grootte van de bladvlekken
  • De hoeveelheid gevormde sporen

Voor de meeste van de eigenschappen, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van phytophthora in het loof, lieten EU-36 en EU-37 zien dat ze zich in hogere mate en sneller ontwikkelden in vergelijking met EU-13. Het samenspel van deze eigenschappen vertaalt zich in een grotere agressiviteit die mogelijk het  verder terugdringen van EU-13 in NW Europa kan verklaren.

Eerder onderzoek had al aangetoond dat EU-37 minder gevoelig is voor fluazinam. Nu is de gevoeligheid van EU-36 en EU-37 voor een aantal andere fungiciden onderzocht. Er is geen bewijs gevonden dat deze twee klonen resistent zijn tegen deze andere fungiciden. Wel is er een consistent patroon gevonden dat EU-36 en EU-37 bij zeer lage doseringen in laboratoriumproeven zich iets meer konden uitbreiden in vergelijking met EU-13.

Deze resultaten benadrukken dat extra alertheid bij de bestrijding van deze klonen zeer belangrijk is. Bij een hoge ziektedruk zullen deze nieuwe klonen de zwakke plekken in de bestrijdingsstrategie makkelijker vinden en sneller een aantasting veroorzaken. De middelkeuze, dosering en timing van de bespuitingen komt dus nog preciezer in aanwezigheid van deze twee nieuwe klonen dan in vergelijking met de situatie van zo’n twee jaar geleden. In 2019 zal onderzoek verder moeten uitwijzen of de bestrijdingsstrategie voor deze klonen moet worden aangepast."

Wat nu te doen komend seizoen? 

Om problemen met deze nieuwe stammen te voorkomen, heeft Syngenta gedurende de laatste jaren aan een oplossing gewerkt. Het inzetten van het toevoegmiddel Adigor®, geeft meer werkzame stof in de plant, dus een betere en langere werking. Hierdoor kunt u makkelijker aan een wekelijks schema vasthouden onder kritische omstandigheden. Hoe Adigor werkt en hoe u het beste dit unieke toevoegmiddel inzet, kunt u nalezen op: www.syngenta.nl/adigor