Onkruidbestrijden in aardappelen? Zo doen onze Duitse buren het! | Syngenta Nederland

You are here

Onkruidbestrijden in aardappelen? Zo doen onze Duitse buren het!

Akkerbouwzaden
30.03.2017
Onkruidbestrijding in aardappelen met Arcade is eenvoudig

De Duitse aardappelteelt heeft een omvang van zo’n 237.000 ha. Groter dus dan in Nederland. In een aantal artikelen kijken we naar de overeenkomsten en verschillen tussen beide landen voor wat betreft teeltmaatregelen. Deze keer ligt de focus op de onkruidbestrijding.

In Duitsland wordt grofweg 60% van het areaal in het noorden van het land geteeld terwijl het zuidelijke deel van het land 30% voor haar rekening neemt. Het resterende areaal ligt vooral in het oostelijke deel van het land. Pootaardappelen (16.000 ha) vinden we vooral terug in het noorden, in de omgeving van Mecklenburg, en in de deelstaat Beieren. De 53.000 ha zetmeelteelt concentreert zich in de regio’s rondom Emsland, Luneburgerheide (Niedersacksen) en in Beieren terwijl de consumptie aardappelen (168.000 ha) op de zwaardere gronden verspreid over het land liggen.

Hoewel de verschillende grondsoorten (zand, klei, leem) verspreid over het land voorkomen, zijn er kenmerkende verschillen tussen de teeltregio’s:

in het oostelijke deel van het land is de beschikbaarheid van water voor beregening geen vanzelfsprekendheid;
In het noordwesten van het land is de kwaliteit van de aardappelen beter en zijn de opbrengsten hoger;
In het oosten van het land zijn de bedrijven over het algemeen veel groter waardoor aardappelen lastiger inpasbaar zijn in het bouwplan (arbeidsintensief) en waardoor ze steeds meer plaats maken voor graan en koolzaad.

Anders telen, anders onkruid bestrijden

Voor wat betreft de onkruidbestrijding is er weinig verschil tussen de Duitse teeltregio’s. De onkruiddruk op de zandgronden is hoger terwijl de onkruidbestrijding op de kleigronden een beter resultaat geeft vanwege de betere vochtvoorziening. Waar de Nederlandse zetmeeltelers nu nog kunnen terugvallen op de stof linuron, is dit product in Duitsland niet meer toegelaten.

Rugopbouw in één keer

Zetmeelaardappelen worden in Duitsland anders geteeld dan in Nederland. In Nederland volgt na het poten vaak een mix met middelen met een goede contactwerking die het onkruid op het moment van opkomst van de aardappelen afbranden. Vóór het aanaarden volgt dan nog een tweede onkruidbestrijding. In Duitsland vindt de rugopbouw bij zetmeelaardappelen veelal in één keer plaats. De zetmeeltelers kiezen daardoor veel vaker  voor een combinatie van een voor-opkomst bespuiting met een tankmix met Boxer® en Sencor®. 

Net als in Nederland – kiezen voor juiste mix en gebruiksgemak met Arcade

De onkruidbestrijding in zetmeelaardappelen in Duitsland lijkt hiermee op de manier waarop we in Nederland onkruid bestrijden in consumptie-aardappelen: de combinatie van Boxer en Sencor inzetten of kiezen voor Arcade® (kant en klare mix van deze twee middelen). In beide situaties garandeert het een zeer breed werkingsspectrum doordat de werkzame stoffen elkaar goed aanvullen. Is een tweede bespuiting na opkomst nodig, dan wordt veelal, net als in Nederland bij de zetmeelaardappelen, gebruik gemaakt van een bespuiting met een middel op basis van rimsulfuron. Meer weten over Arcade? Download hier de folder

Sencor is een middel van Bayer CropScience

Het eerste artikel ging over het aanpakken van Rhizoctonia, zwrate spikkel en zilverschurft. Heeft u dit artikel gemist? Klik dan hier